Til hovedinnhold

Markus Steen

Seniorforsker

Markus Steen

Seniorforsker

Markus Steen
Telefon: 906 45 496
Avdeling: Teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1765165

Building on the chapter “Businesses and industries in sustainability transitions” in the STRN agenda, this viewpoint calls for more attention to how economic and environmental goals can be aligned to enhance the political legitimacy of transitions. This requires, we suggest, a more integrated unders...

Forfattere Andersen Allan Dahl Steen Markus Mäkitie Tuukka Hanson Jens Thune Taran Mari Soppe Birthe
År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1753697

Rapporten drøfter norske havners mulighetsrom for utvikling til nullutslipps energiknutepunkter, med utgangspunkt i tre case-havner: Oslo, Narvik og Kristiansand. Studien viser hvordan et økende ytre press for bærekraftig omstilling gir seg ulike utslag lokalt. En rekke faktorer - kny...

År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1753632

There is increasing focus on ports as potential low- or zero-emission "energy hubs". However, there is no common definition of what this entails. International research on energy management in ports and how ports may facilitate transition in wider transport and industry networks is also ve...

År 2019
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon