Til hovedinnhold

Trine Thorvaldsen

Forsker

Trine Thorvaldsen

Forsker

Trine Thorvaldsen
Telefon: 924 22 971
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1618575

Alle norske oppdrettsanlegg har pålegg om å telle og rapportere forekomst av lakselus i henhold til forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg, også kjent som lakselusforskriften. Registrering av luseforekomst i oppdrettsanleggene brukes både for å vurdere om tiltak er nød-vendige, og f...

Forfattere Solberg Ingrid Finstad Bengt Berntsen Henrik H. Diserud Ola Håvard Frank Kevin Helgesen Kari Marie Olli Jeong Jaewoon Kristoffersen Anja Bråthen Nytrø Ane Vigdisdatter Revie Crawford W. Sivertsgård Rolf Solvang Torfinn Sunde Leif Magne Thorvaldsen Trine Uglem Ingebrigt Mo Tor Atle
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1611340

Commercial fishing has a high accident rate compared to other industries. In the Nordic countries, analyses show a decline or stagnation in personal accidents in fisheries during the past few years. However, our knowledge of "what works" in preventing accidents in this branch is limited. This articl...

Forfattere Thorvaldsen Trine kaustell Kim O. Mattila Tiina Høvadanum Annbjørg Christiansen Jørgen Møller Hovmand Sarah Snorrason Hilmar Tomasson Kristinn Holmen Ingunn Marie
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon