Til hovedinnhold

Trine Thorvaldsen

Seniorforsker

Trine Thorvaldsen

Seniorforsker

Trine Thorvaldsen
Telefon: 924 22 971
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1715570

Background: All over the world, commercial fishing is known to be a hazardous occupation. Although several causal analyses of occupational accidents have been published in recent years, knowledge of the prevalence of sick leave, diagnosis and hospitalization among workers on board Norwegian fishing ...

År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1715566

BACKGROUND: Fishers exposed to unfavourable environmental conditions may suffer negative health ef- fects. This study aimed to identify musculoskeletal symptoms in professional fishers in Norway using data from several sources; register data, telephone survey and questionnaire. MATERIALS AND METHODS...

Forfattere Sandsund Mariann Øren Anita Thorvaldsen Trine Holmen Ingunn Marie Sønvisen Signe Annie Heidelberg Cecilie Thon Aasmoe lisbeth
År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1711799

Objectives: In Norwegian aquaculture, safer technology and better safety management systems have been developed during the last decade. Safety commitment and safe behavior are still vital to ensure a safe working environment. The objective of this paper is to explore what factors might influence the...

Forfattere Kongsvik Trond Thorvaldsen Trine Holmen Ingunn Marie
År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1706470

Denne rapporten oppsummerer funn fra prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming (FHF prosjekt 901295). Prosjektet har gitt ny kunnskap om årsaker til rømming av laks og regnbueørret fra norske oppdrettsanlegg, og metoder og verktøy som kan brukes i rømm...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1706449

Denne rapporten presenterer en detaljert oversikt over direkte og tekniske årsaker til rømming av laks og regnbueørret i perioden 2014-2018, i tillegg til utredning av utvalgte årsaker til rømming. 64 % av all fisk som er registrert rømt i perioden 2014-2018 har rø...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1703300

Denne rapporten presenterer anbefalinger for produkt- og tjenesteutvikling som ivaretar ansattes helse og sikkerhet ("sikker design"). Anbefalingene er basert på kjente designprinsipper, tidligere forskning om HMS i havbruk, intervju med ansatte ute på oppdrettsanlegg og en sp...