Til hovedinnhold

Trine Thorvaldsen

Forsker

Trine Thorvaldsen

Forsker

Trine Thorvaldsen
Telefon: 924 22 971
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1643220

Denne rapporten beskriver menneskelige og organisatoriske årsaker til rømming av oppdrettsfisk. Målet med arbeidet har vært økt kunnskap om medvirkende og bakenforliggende årsaker til rømming. Resultatene som presenteres er basert på intervju med ansatte om faktiske rømmingshendelser. Årsakskategori...

Forfattere Thorvaldsen Trine
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1611340

Commercial fishing has a high accident rate compared to other industries. In the Nordic countries, analyses show a decline or stagnation in personal accidents in fisheries during the past few years. However, our knowledge of "what works" in preventing accidents in this branch is limited. This articl...

Forfattere Thorvaldsen Trine
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1582458

Denne rapporten inngår i prosjektet "Utvikling av standardisert tellemetodikk og beregning av luseforekomst". Beskrivelser av dagens lusetellingsmetoder i lakseoppdrett er basert på intervju med ansatte som jobber på oppdrettsanlegg og etablerte prosedyrer. Dette materialet diskuteres mot relevant l...

Forfattere Thorvaldsen Trine
År 2018
Type Rapport/avhandling