Til hovedinnhold

Trine Thorvaldsen

Forsker

Trine Thorvaldsen

Forsker

Trine Thorvaldsen
Telefon: 924 22 971
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1593447

The aquaculture industry is economically important in Norway, and the production is expected to increase in the future. Employees at the fish farms face a high risk of accidents compared to employees in other industries and the focus on safety from both industry and researchers has increased during ...

Forfattere Kongsvik Trond Thorvaldsen Trine Holmen Ingunn Marie Størkersen Kristine Vedal
År 2018
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1589338

The Food and Agriculture Organization (FAO) are gathering an overview of the global, regional and national terrain of aquaculture/fish farming occupational health and safety and related social and welfare impacts. This report is Norway's national profile and presents the status of occupational healt...

År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1582458

Denne rapporten inngår i prosjektet "Utvikling av standardisert tellemetodikk og beregning av luseforekomst". Beskrivelser av dagens lusetellingsmetoder i lakseoppdrett er basert på intervju med ansatte som jobber på oppdrettsanlegg og etablerte prosedyrer. Dette materialet diskuteres mot relevant l...

År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1575150

Fiskere kan være eksponert for en rekke ugunstige arbeidsforhold og har høyere risiko for å bli utsatt for skader enn andre yrkesgrupper. Rapporten oppsummerer funn fra prosjektet "Working environment and health in the Norwegian fishing fleet – challenges and health promoting factors". Målet har vær...

Forfattere Thorvaldsen Trine Sandsund Mariann Holmen Ingunn Marie Aasmoe lisbeth Sønvisen Signe Annie Øren Anita Heidelberg Cecilie Thon Bang Berit
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1537588

Denne rapporten beskriver resultater fra en spørreskjemaundersøkelse om sikkerhetsstyring i oppdrettsnæringen. Ledelse og stabspersonell har vurdert sikkerhetsforhold som kan påvirkes av ledelsen, som opplæring, tilsyn, prosedyrer og rapporteringssystemer. Det deltok 135 personer fra næringen, med l...

Forfattere Kongsvik Trond Holmen Ingunn Marie Rasmussen Martin Størkersen Kristine Vedal Thorvaldsen Trine
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1561778

Background: Fishery is an important industry in Norway. Compared to other industries the number of occupational accidents is high. Fishers are exposed to a range of unfavourable working conditions, but there is limited research-based knowledge about the interaction between working conditions and hea...

Forfattere Sønvisen Signe Annie Thorvaldsen Trine Holmen Ingunn Marie Øren Anita
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1507111

The Norwegian aquaculture industry is accident prone compared to other industries and employees report a high number of near-accidents. Furthermore, escape of fish is a challenge for the industry. There is a potential for increased safety for both humans and fish if operators can practice operations...

År 2017
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1498433

The aquaculture industry in Norway currently represents 60% (US$ 5.4 billion) of Norwegian seafood exports. Of these, farmed Atlantic Salmon (Salmo salar) represents over 80% (850,000 tons). These production levels are driven by a strong and growing demand for farmed fish, and has a stated political...

Forfattere Tiller Rachel de Kok Jean-Luc Vermeiren Karolien Thorvaldsen Trine
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon