Til hovedinnhold

Trine Thorvaldsen

Seniorforsker

Trine Thorvaldsen

Seniorforsker

Trine Thorvaldsen
Telefon: 924 22 971
E-post:
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1715570

Background: All over the world, commercial fishing is known to be a hazardous occupation. Although several causal analyses of occupational accidents have been published in recent years, knowledge of the prevalence of sick leave, diagnosis and hospitalization among workers on board Norwegian fishin...

År 2019
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1706470

Denne rapporten oppsummerer funn fra prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming (FHF prosjekt 901295). Prosjektet har gitt ny kunnskap om årsaker til rømming av laks og regnbueørret fra norske oppdrettsanlegg, og metoder og verktøy som kan brukes i rømmingsforebyggende arbeid. Årsaksa...