Til hovedinnhold
Norsk English

Menneskelige faktorer og rømming

I dag har stort sett teknologien i oppdrettsnæringen høy integritet. Uønskede hendelser har oppstått i samspillet menneske – teknologi.

Kontaktperson

Dette FHF-finansierte prosjektet omhandler bakenforliggende årsaker til tidligere rømmingsulykker og tiltak som vil redusere muligheten for eller konsekvensene av menneskelige feilhandlinger.

Delmål 1: Identifisere årsaker til kjente rømmingsulykker med fokus på bakenforliggende årsaker og menneskets rolle i hendelsesforløpet. Personer som har opplevd rømming selv ble intervjuet. Delmål 2: Identifisere arbeidsoperasjoner hvor menneskelige handlinger er kritiske for en sikker gjennomføring.

Vil du vite mer? Se rapport: "Menneskelige faktorer og rømming fra lakseoppdrettsanlegg: Årsaksanalyser med fokus på menneskets rolle."

Delmål 3. Innhente erfaringer med sikkerhetsstyring i andre bransjer, og vurdere metoder, tiltak og systemer som er relevante for å unngå feilhandlinger i havbruksoperasjoner.

Vil du vite mer? Rapport: "Sikkerhetsstyring - eksempler fra ulike næringer" kan du lese her.

Delmål 4. Å utveksle erfaringer med havbruksnæringen i andre lakseproduserende land.

(Her finner du presentasjoner holdt på internasjonal workshop av deltakere fra Irland, Skottland og Canada)

Delmål 5. Beskrive en mønsterpraksisdesign ("best practice design") for utvikling av fremtidige løsninger som reduserer faren for rømming som følge av menneskelig feilhandling.

Vil du vite mer? Se rapport: "Best practice design, Manual for utvikling av brukervennlig utstyr for havbruksbransjen"

Et annet mål i prosjektet var å etablere kunnskapsgrunnlag for setting av grenseverdier og utvikling av prosedyrer som reduserer risiko for rømming ved kritiske operasjoner, samt å utvikle konseptløsninger som tilrettelegger for godt samspill mellom menneske og teknologi og reduserer risiko for feilhandling.

Vil du vite mer? Rapport : "Kunnskapsgrunnlag for utvikling av løsninger som reduserer faren for rømming fra lakseoppdrettsanlegg".

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2012 - 01.04.2015