Til hovedinnhold

Leif Magne Sunde

Forskningsleder

Leif Magne Sunde

Forskningsleder

Leif Magne Sunde
Telefon: 900 99 485
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1599702

The aim of this study was to demonstrate the feasibility of acoustic telemetry for monitoring fish during farm operations and gather knowledge about Atlantic salmon responses during crowding and delousing events in a commercial sea-cage. 21 fish were equipped with a novel transmitter tag type using ...

Forfattere Føre Martin Svendsen Eirik Alfredsen Jo Arve Uglem Ingebrigt Bloecher Nina Sveier Harald Sunde Leif Magne Frank Kevin
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1582458

Denne rapporten inngår i prosjektet "Utvikling av standardisert tellemetodikk og beregning av luseforekomst". Beskrivelser av dagens lusetellingsmetoder i lakseoppdrett er basert på intervju med ansatte som jobber på oppdrettsanlegg og etablerte prosedyrer. Dette materialet diskuteres mot relevant l...

År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1539120

Forfattere Føre Martin Frank Kevin Svendsen Eirik Schellewald Christian Sunde Leif Magne Alfredsen Jo Arve Stahl Annette
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1526197

In the salmon industry chemical delousing is done by enclosing the cage in a tarpaulin, and then mixing the chemical agent in the enclosed water volume. Correct dosage is important to obtain the wanted effect, and in order to calculate the correct dose of the agent the volume of the enclosed water i...

Forfattere Volent Zsolt Birkevold Jens Stahl Annette Lien Andreas Myskja Sunde Leif Magne Lader Pål Furset
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon