Til hovedinnhold

Ana Karina Carvajal

Forskningsleder

Ana Karina Carvajal

Forskningsleder

Ana Karina Carvajal
Telefon: 924 63 388
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1308399

There is an increasing demand for omega-3 containing fish oils. By-products from fish fillet production can be utilized for the production of fish oils and be a valuable source of omega-3 for human consumption. The aim of this work was to evaluate industrial processes for production of quality oil f...

Forfattere Carvajal Ana Karina
År 2015
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268824

Målet med prosjektet var å se på mulighetene for å utnytte silderestråstoff til produkter til helsekostmarkedet. Prosjektet ble ledet av EPAX og arbeidspakken som omhandlet produksjon av oljen ble ledet av SFH. Resultatene fra prosjektet viser at restråstoff fra sild kan benyttes til å produsere en ...

Forfattere Carvajal Ana Karina
År 2014
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1512654

Rapporten omfatter resultatene fra prosjektet "Gonadeutvikling hos Norsk vårgytende (NVG) sild. Formålet med prosjektet har hovedsakelig vært å undersøke om det er ulikt gonadeutvikling hos hunn- og hannsild gjennom sesongen. Samtidig har det blitt sett på hvordan gonadeutviklingen påvirker innhold ...

Forfattere Carvajal Ana Karina
År 2013
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268692

Rapporten omfatter resultatene fra prosjektet ""Gonadeutvikling hos Norsk vårgytende (NVG) sild. Formålet med prosjektet har hovedsakelig vært å undersøke om det er ulikt gonadeutvikling hos hunn- og hannsild gjennom sesongen. Samtidig har det blitt sett på hvordan gonadeutviklingen påvirker innhold...

Forfattere Carvajal Ana Karina
År 2013
Type Rapport/avhandling