Til hovedinnhold
Norsk English

Matsvinn 2025

1/3 av all mat som produseres i verden kastes. Det tilsvarer 1,3 milliarder tonn pr år. Matsvinn 2025-prosjektet gjennomfører årlige (2022 – 2025) kartlegginger av matsvinn i sjømatindustrien fram mot myndighetenes neste hovedrapportering i 2026.

Kontaktperson

Verdens matproduksjon står for 30 prosent av de totale klimagassutslippene, noe som betyr at hvis matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser. Her er det store ressurser som går til spille, og matsvinn utgjør både et miljøproblem og en utfordring for klimaet.

For med en stadig økende befolkning, øker også matbehovet. Innen 2050 må verdens matproduksjon øke med 60 prosent for å klare og dekke matbehovet. En av løsningene kan være å utnytte mer av maten som allerede produseres.

I 2017 signerte matbransjen en bransjeavtale om reduksjon av matsvinn med Klima- og miljødepartementet og fire andre departement. Norge har forpliktet seg til å følge opp FNs bærekraftsmål å redusere matsvinn.  

Matsvinn_sjomatindustrien_oppdatert_12_2023-til-web.jpg Illustrasjoner: Allsidig Design/SINTEF

Matsvinn 2025 har definert fire delmål:​

  1. Årlig kartlegging av volum og årsaker til matsvinn på sektor- og bransjenivå, samt beregning av klimagassutslipp og økonomisk tap knyttet til matsvinn
  2. Rekruttere minimum 10 anlegg og bedrifter til å delta i rapportering for å styrke datagrunnlaget
  3. Kartlegge tiltak som er iverksatt av sjømatindustrien for å redusere matsvinn
  4. Utarbeide en funksjonell digital plattform for rapportering av matsvinn og formidling av informasjon knyttet til matsvinnarbeidet

Prosjektet er delt opp i tre arbeidspakker ut ifra delmålene, og en arbeidspakke som omhandler prosjektadministrasjon og formidling. Arbeidspakke 1 skal gi økt representativitet og innføring i matsvinnarbeidet, arbeidspakke 2 skal utføre kartlegging og databearbeiding, og arbeidspakke 3 skal utvikle en digital rapporteringsplattform.

Last ned informasjonsbrosjyren for å lære mer om resultatene så langt i prosjektet - Matsvinn i sjomatindustrien.pdf

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2026

Prosjektets hjemmeside:
sjomatsvinn.no

Prosjektet er finansiert av FHF under prosjektnummer 901790