Til hovedinnhold
Norsk English

HØNE

Prosjektet skal øke verdiskapning og utnyttelse av verpehøns etter eggproduksjon til mat, fôringredienser og gjødsel.

Kontaktperson

Frittgående høner (foto:woodley wonderworks)

Prosjektet HØNE (Helhetlig bioØkonomisk utnyttelse av verpehøNE) er tildelt midler fra Regionalt forskningsfond Midt-Norge for å  øke utnyttelse av verpehøns.

Det klekkes totalt 3 – 3,5 millioner høner til eggproduksjon i Norge hvert år. Verpehøns avles fram med tanke på høy eggproduksjon og ikke maksimal kjøttproduksjon slik som hos kylling. Fjørfeslakterier og foredlingsanlegg er tilpasset den mer kjøttfulle slaktekyllingen, og det betyr at slakting av verpehøns krever en omstilling av slaktelinjen. Det er ressurskrevende og gir en merkostnad for slakteriene og har ført til at flere norske slakterier har kuttet ut slakting av høner.

Etter endt eggproduksjon blir hønene enten transportert til slakteriene eller avlivet ved bruk av CO2-gass i containere eller i hønsehuset. Omtrent 5 % av hønene blir slaktet og solgt til humant konsum, mens gjenstående høner blir behandlet som kategori 2 biprodukter og destruert. Dette utgjør om lag tre millioner høns i året, noe som både er en stor kostnad for eggprodusentene og et etisk problem da hønene som blir sendt til destruering kunne ha vært utnyttet til mat.

Prosjektet HØNE vil benytte teknologi utviklet for økt utnyttelse av marint restråstoff. Et av målene er at slaktet høne skal benyttes til produkter til humant konsum, enten direkte som mat eller til produksjon av ingredienser. Utrangert høne og fraksjoner fra slaktet høne som ikke kan benyttes til mat, vil benyttes som råstoff til fôringredienser, samt til produksjon av gjødsel for en fullstendig utnyttelse av tilgjengelig råstoff. Produktene som utvikles skal være trygge og produsert på en bærekraftig og lønnsom måte.

HØNE ledes av SINTEF Fiskeri og havbruk og involverer FoU-partnerne Bioforsk og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), samt et industrinettverk bestående av bedrifter med tilhørighet i region Midt-Norge med interesse for videreutnyttelse av verpehøne (Eggnettverket Jådåren, Ytterøykylling, Nortura, Norilia og Felleskjøpets Fôrutvikling).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2015 - 29.09.2017

Utforsk fagområdene