Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling av nye industrielle metoder for produksjon av klar sildeolje til humant konsum

Prosjektet vil øke verdiskaping i norsk pelagisk industri ved å utvikle industrielle prosesser som effektivt produserer klar sildeolje ved kjøletemperatur som kan benyttes til humant konsum. Dette vil kunne føre til en samlet nytte for pelagisk næring, både ved utvikling av flere høyverdige produkter fra råstoffet, økt kunnskap og kompetanse, samt optimaliserte prosessbetingelser.

Kontaktperson

Det er et stort potensial for økt verdiskaping fra pelagisk industri Norge. Pelagisk sektor utnytter restråstoffet 100%, men kun 3% benyttes til menneskelig konsum. Utvikling av nye industrielle metoder kan bidra til økt verdiskaping gjennom bedre utnyttelse av råstoffet til høyverdige kvalitetsprodukter, heller enn som fôringrediens. Sildeolje som kosttilskudd vil potensielt kunne bli et alternativ til tran. I tillegg vil spesialoljer, for eksempel til ikke-medikamentell lusebehandling av laksefisk, og kosmetikk, være bruksområder for restfraksjonen etter separasjon av sildeolje.

Ved kjølelagring er sildeolje uklar grunnet utfelling, hvilket gjør den uønsket til humant konsum. En klar olje er derfor ønskelig, og kan oppnås gjennom en koldklaringsprosess. Ved koldklaring separeres fraksjoner med ulike smeltepunkt for å lage en olje som holder seg klar ved kjølelagring. De ulike fraksjonene vil ha ulike, attraktive bruksområder. Gjennom karakterisering av sildeoljens egenskaper, samt uttesting og optimalisering av teknologi vil prosjektet arbeide for en effektiv prosess og høyverdige produkter. Blant annet benyttes DSC og NMR til å studere oljens kvalitet og stabilitet. SINTEF er ansvarlig for å planlegge, utvikle metode og utføre både testing og forsøk i industriskala, samt analyse av oljens egenskaper. SINTEF vil bidra med solid kompetanse innen produksjon- og raffineringsteknologi, kjemi- og maskinteknikk, analyseteknikker og oljestabilitet og -kvalitet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023

Prosjektpartnere:

  • SINTEF
  • NTNU
  • Grøntvedt Nutri
  • Andersen Process Consulting
  • Nordic Pharma
  • Margildi
  • Pelagia/Epax.