Til hovedinnhold

Eli Fyhn Ullern

Master i Statsvitenskap

Eli Fyhn Ullern

Master i Statsvitenskap

Eli Fyhn Ullern
Telefon: 901 52 095
Avdeling: Økonomi og teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Getting ready for the fourth industrial revolution : innovation in small and medium sized companies

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1492589

Companies are currently preparing for the fourth industrial revolution, which is envisioned to radically change manufacturing processes, logistics and business models in global manufacturing networks. Previous research have emphasized the need to respond to the changing landscape of the digital econ...

Forfattere Halse Lise Lillebrygfjeld Ullern Eli Fyhn
År 2017
Type Del av bok/rapport
Publikasjon

R&D in teacher education milieus. A descriptive mapping of research and development in milieus that educate teachers for primary and lower secondary schools in Norway (GLU).

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1470513

Teacher education for primary and lower secondary schools (GLU) is going through a trans-formation to become more research based. As a support measure for this, NOKUT has commissioned the present study to give an overview of R&D activities and outputs among the 13 higher education institutions o...

Forfattere Finne Håkon Landmark Andreas D. Mordal Siri Ullern Eli Fyhn
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Oppfatning av kvalitet i lærerutdanningene 2016

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1452784

Faglighet, relasjonskompetanse og praksisopplæringen i fokus. Rapporten oppsummerer intervjuer med 51 informanter fra barnehager, skoler og eiersiden i fire kommuner om deres oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene. Den sammenlikner også så langt mulig med en mer omfattende survey tre år ...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Metoder for gjennomføring og oppfølging av kompetansekartlegginger i Oppdal/Rennebu og Frøya/Hitra.

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1399437

Regjeringen arbeider med en nasjonal kompetansestrategi. Kunnskapsdepartementet har i den sammenheng invitert Sør-Trøndelag Fylkeskommune og fire andre fylkeskommuner til å delta i et pilotprosjekt med kompetansebehovet i regionalt nærings- og arbeidsliv som tema. Sør-Trøndelag Fylkeskommune har val...

Forfattere Aasen Tone Merethe Ramstad Lone Sletbakk Ullern Eli Fyhn
År 2016
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin