Til hovedinnhold
Norsk English

Oppfatning av kvalitet i lærerutdanningene 2016

Sammendrag

Faglighet, relasjonskompetanse og praksisopplæringen i fokus.
Rapporten oppsummerer intervjuer med 51 informanter fra barnehager, skoler og eiersiden i fire kommuner om deres oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene. Den sammenlikner også så langt mulig med en mer omfattende survey tre år tidligere. Hovedfunnene er:
- Informantene ved skoler og barnehager ser en sterkere faglighet og undervisningskompetanse hos studenter og nyutdannede enn tidligere, og lærer særlig av deres kompetanse på digital tilrettelegging
- De samme informantene mener at studenter og nyutdannede nå har til dels mindre relasjonskompetanse og kunnskap/ferdigheter om forholdet til skolen som organisasjon og til foreldre og til relevante instanser utenfor skolen
- Praksisopplæringen av studentene anses som viktig, og har (fortsatt) forbedringspotensial
- Eiersiden er mer bevisst enn praksissiden på mulighetene for samarbeid med lærerutdanningsinstitusjonene om utvikling av utdanningen (og ikke bare av praksisopplæringen).
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • SINTEF Digital / Helse

År

2017

Forlag

SINTEF Teknologi og samfunn

Hefte nr.

A28066

ISBN

978-82-14-06201-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin