Til hovedinnhold
Norsk English

Metoder for gjennomføring og oppfølging av kompetansekartlegginger i Oppdal/Rennebu og Frøya/Hitra.

Sammendrag

Regjeringen arbeider med en nasjonal kompetansestrategi. Kunnskapsdepartementet har i den sammenheng invitert Sør-Trøndelag Fylkeskommune og fire andre fylkeskommuner til å delta i et pilotprosjekt med kompetansebehovet i regionalt nærings- og arbeidsliv som tema.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune har valgt å se på hvordan lokale kartlegginger kan bidra til ny kunnskap om arbeidslivets behov for kompetanse. Fylkeskommunen valgte å gjennomføre lokal kompetansekartlegging i fire kommuner: Oppdal/Rennebu og Frøya/Hitra. Formålet med prosjektet har vært å utvikle gode metoder for slik kompetansekartlegging.

SINTEF har vært rådgiver for Sør-Trøndelag Fylkeskommune og de lokale aktørene i forbindelse med gjennomføring av pilotprosjektet i de nevnte fire kommunene. Prosjektet har utviklet og testet metoder for planlegging, gjennomføring og oppfølging av lokal kompetansekartlegging.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2016

Forlag

SINTEF A27868

ISBN

9788214061796

Vis denne publikasjonen hos Cristin