Til hovedinnhold

Markus Steen

Seniorforsker

Markus Steen

Seniorforsker

Markus Steen
Telefon: 906 45 496
E-post:
Avdeling: Teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1753697

Rapporten drøfter norske havners mulighetsrom for utvikling til nullutslipps energiknutepunkter, med utgangspunkt i tre case-havner: Oslo, Narvik og Kristiansand. Studien viser hvordan et økende ytre press for bærekraftig omstilling gir seg ulike utslag lokalt. En rekke faktorer - knyttet til sted o...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1765165

Building on the chapter “Businesses and industries in sustainability transitions” in the STRN agenda, this viewpoint calls for more attention to how economic and environmental goals can be aligned to enhance the political legitimacy of transitions. This requires, we suggest, a more integrated unders...

Forfattere Allan Dahl Andersen Markus Steen Tuukka Mäkitie Jens Hanson Taran Mari Thune Birthe Soppe
År 2019
Type Vitenskapelig artikkel