Til hovedinnhold

Elin Sundby Boysen

Forsker

Elin Sundby Boysen

Forsker

Elin Sundby Boysen
Telefon: 918 18 004
Avdeling: Smart Sensor Systems
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1685769

Denne rapporten tar for seg arbeidet som er gjort i forbindelse med tjenesteutviklingen når det gjelder avstandsoppfølging av kronisk syke. De fire prosjektene som er blitt fulgt i dette prosjektet er henholdsvis «HelsaMi+» som er blitt tilbudt innbyggere i Trondheim, Malvik, Kl&...

Forfattere Das Anita Reitan Jarl Holbø Kristine Boysen Elin Sundby Ausen Dag
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1568067

Denne rapporten er en sluttrapport fra FoU-prosjektet M4ALMO og gir en oppsummering av erfa-ringsinnhenting gjennom en serie workshops som er avholdt med representanter for brukere og tjenestene i de 10 kommunene som har deltatt in prosjektet. Det belyses viktige deler av prosedy-rer og samarbeid me...

Forfattere Fensli Rune Werner Smaradottir Berglind Boysen Elin Sundby
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1534875

The study explores how mobile safety alarms can be utilized for ambient assisted living (AAL), and provides elderly safety, autonomy, independence and mobility. The aim is to generate knowledge on usage, usability and technical requirements to harvest the potential benefits of using wearable and mob...

Forfattere Røhne Mette Boysen Elin Sundby Ausen Dag
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1481847

In Norway, a recent health reform targeting coordination and continuity of care has urged municipalities to manage telecare alarms related to an increasing number of welfare- and sensor technologies in citizens’ homes. In this context, the research project “Model for Telecare Alarm Services” has the...

Forfattere Smaradottir Berglind Fensli Rune Werner Boysen Elin Sundby Martinez Santiago
År 2017
Type Del av bok/rapport