Til hovedinnhold
Norsk English

Digital oppfølging av barn i hjemmesykehus- Erfaringer med utvikling og bruk av Digital Hjemmeoppfølging ved Avansert Hjemmesykehus for Barn – Ahus

Sammendrag

Avansert hjemmesykehus for Barn (AHS) er et tilbud til barn under 18 år som er innlagt ved barneavdelingen ved Ahus som er stabile nok til at foreldrene kan overta ansvar for stell og medisinering hjemme med oppfølging av AHS. I dette pilotprosjektet er Digital hjemmeoppfølging fra Tellu AS pilotert ved AHS på Ahus og videreutviklet. SINTEF har bidratt med følgeforskning.
I forkant av piloteringen opplevde sykepleierne ved AHS å bruke mye tid på manuell informasjonsinnhenting, spesielt i forbindelse med oppfølging av barn med nyoppdaget diabetes. Prosjektet har vist at Digital hjemmeoppfølging oppleves som nyttig for foreldrene som får samlet barnets måleverdier og sin kommunikasjon med sykehuset i en app. Ansatte opplever å ha bedre oversikt over innsendte måleverdier og erfarer at de bruker mindre tid på å etterspørre data. De opplever at antallet telefoner har gått ned og at informasjons-håndteringen mellom pårørende og sykehuset er blitt sikrere og enklere. Det er fortsatt et potensial for å forenkle informasjonshåndteringen internt på sykehuset gjennom ny funksjonalitet i den tekniske løsningen og bedre involvering av legene.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 282308

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems

År

2021

Forlag

SINTEF Digital

Hefte nr.

2021:00897

ISBN

9788214076516

Vis denne publikasjonen hos Cristin