Til hovedinnhold
Norsk English

HyperSension 2.0

Bærbar blodtrykksovervåking (BP) som gir kontinuerlige målinger uten å forstyrre dagliglivets aktiviteter

Kontaktperson

Det unike for denne blodtrykksmåleren er at den måler blodtrykket til pasienten kontinuerlig
Det unike for denne blodtrykksmåleren er at den måler blodtrykket til pasienten kontinuerlig

Hypertensjon eller forhøyet blodtrykk rammer 1,5 millioner nordmenn (1,13 milliarder mennesker over hele verden). Det er en viktig årsak til for tidlig død over hele verden. Bedre overvåking av blodtrykk og dets variasjoner er avgjørende for å identifisere og hjelpe enkeltpersoner i fare. Imidlertid er dagens 24-timersmålinger ikke tilfredsstillende. De er begrenset til enkeltmålinger (3-4 per time). Den oppblåsbare mansjetten rundt overarmen kan forårsake stress og smerte, som dermed introduserer feil i målingene. Utstyret som for øyeblikket er tilgjengelig for disse målingene forstyrrer og begrenser det normale dagliglivet. Når det brukes om natten, fører det ofte til avbrutt søvn. Smerter, stress og forstyrret søvn forårsaket av utstyret kan føre til feil evaluering av blodtrykket.

Målet med Hypersension 2.0-prosjektet er å utvikle en mansjettløs bærbar enhet (et sensorbelte) som leverer blodtrykksmålinger oftere og uten ubehag. I tillegg har sensorbeltet som mål å måle og levere andre fysiologiske data og viktig kontekstinformasjon som påvirker blodtrykk. Dette kan være aktivitetsnivå, kroppsholdning, EKG, søvnmønster, pustefrekvens, hudtemperatur og oksygenmetning i blodet. I tillegg til den bærbare enheten, vil vi også utvikle et komplett system for overvåking og sikker overføring av data, slik at dataene blir tilgjengelige både for pasienter og kliniske fagpersoner, og dermed gi pasienter mulighet til å finne den optimale behandlingsplanen i samarbeid med kliniske fagpersoner.

Konsortiet består av komplementære partnere som har et nært forhold fra tidligere prosjekter:

  • Aidee Health AS (prosjekteier), en bedrift som er sprunget ut fra forskningsinstituttet SINTEF og bedriften Datek AS som har utviklet bedriftssensorer i mer enn 20 år.
  • SINTEF Digital har bred erfaring innen biomedisinsk teknologi, optiske målinger og dataanalyse.
  • Oslo universitetssykehus har verdensledende klinisk ekspertise på hypertensjon og blodtrykksmålinger.
  • Sandefjord Helsepark er en sammenslutning av allmennleger og spesialister som jevnlig opplever behov for forbedret 24-timers blodtrykksmåling for sine pasienter.

Aidees FoU-personell og SINTEF har ekspertise på å utvikle sensorsystemer og komplementære programvareløsninger, mens de kliniske partnerne skal sørge for sluttbrukerinvolvering og utføre kliniske studier.

Referanser

Heimark, S., Hove, C., Stepanov, A., Boysen, E. S., Gløersen, Ø., Bøtke-Rasmussen, K. G., ... & Waldum-Grevbo, B. (2023). Accuracy and User Acceptability of 24-hour Ambulatory Blood Pressure Monitoring by a Prototype Cuffless Multi-Sensor Device Compared to a Conventional Oscillometric Device. Blood Pressure, 32(1), 2274595.

Heimark, S., Eitzen, I., Vianello, I., Bøtker-Rasmussen, K. G., Mamen, A., Hoel Rindal, O. M., ... & Seeberg, T. M. (2022). Blood Pressure Response and Pulse Arrival Time During Exercise Testing in Well-Trained IndividualsFrontiers in Physiology, 1303.

Heimark, S., Bøtker-Rasmussen, K. G., Rindal, O. M. H., Seeberg, T. M., Stepanov, A., Boysen, E. S., ... & Waldum-Grevbo, B. (2022). Comparison Of Continuous Mean Arterial Pressure by a Wearable Cuff-Less Device Against Intra-Arterial MeasurementsJournal of Hypertension40(Suppl 1), e107-e108.

Heimark, S., Rindal, O. M. H., Seeberg, T. M., Stepanov, A., Boysen, E. S., Bøtker-Rasmussen, K. G., ... & Waldum-Grevbo, B. (2022). Blood pressure altering method affects correlation with pulse arrival timeBlood Pressure Monitoring27(2), 139.

Seeberg, T. M., Orr, J. G., Opsahl, H., Austad, H. O., Røed, M. H., Dalgard, S. H., Houghton, D., Jones, D. E. J. & Strisland, F. (2016). A novel method for continuous, noninvasive, cuff-less measurement of blood pressure: evaluation in patients with nonalcoholic fatty liver diseaseIEEE Transactions on Biomedical Engineering64(7), 1469-1478.

Austad, H. O., Vedum, J., Røed, M. H., Dalgard, S., Brødreskift, T., Liverud, A. E., Strisland,F. & Seeberg, T. M. (2016, February). An Unobtrusive Wearable Device for Ambulatory Monitoring of Pulse Transit Time to Estimate Central Blood Pressure. In BIODEVICES (pp. 179-186).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2026

Finansiering

Forskningsrådet (BIA) - Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Prosjekteier

Aidee Health AS

Partnere

Oslo Universitetssykehus, Enhet for indremedisinsk forskning
Sandefjord Helsepark v/Legene Nord
SINTEF Digital

Nyhetssak

Blodtrykksmåler får innovasjonsstøtte