Til hovedinnhold
Norsk English

Virtuelt hjemmesykehus

Pasientens helsetjeneste er introdusert som et målbilde for fremtidens helsetjenester. Et viktig verktøy for å skape pasientens helsetjeneste er bruk av ny teknologi og digitalisering. En rekke norske sykehus har nå satt i gang innovasjonsprosjekter for å se på hvordan sykehuset kan følge opp pasienter i hjemmet slik at de bl.a. kan skrives ut tidligere fra sykehuset.

Kontaktperson

Foto: Sykehuset Telemark

 

En gruppe som allerede har behandling hjemme er dialysepasienter, men dagens informasjonsutveksling mellom pasient og sykehus er preget av tidkrevende, manuelle prosesser.

Det er en rekke utfordringer knyttet til å utvikle en god løsning for virtuelt hjemmesykehus. Det er derfor behov for å etablere kunnskap bl.a. knyttet til å forstå behovene til ulike pasientgrupper bedre, behovene til organiseringen av en sømløs og helhetlig tjeneste samt hvordan tekniske løsninger kan møte strenge krav til datasikkerhet og personvern og samtidig muliggjøre informasjonsdeling på tvers av ulike nivåer og mellom ulike aktører.

I samarbeid med Sykehuset Telemark gjennomfører Imatis AS nå et forprosjekt der en digital løsning for oppfølging av og kommunikasjon med dialysepasienter piloteres. Erfaringene vil legge grunnlag for utvikling av en digital løsning for virtuelt hjemmesykehus. SINTEF Digital og Universitetet i Sørøst-Norge er forskningspartnere i prosjektet.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2020

Utforsk fagområdene