Til hovedinnhold
Norsk English

Inter-organisatoriske problemstillinger knyttet til etablering og drift av velferdsteknologi, telemedisin og responssenter tjenester. Prosjekt: Modell for Alarmmottak, M4ALMO Delrapport 3 – 2017

Sammendrag

Denne rapporten er en sluttrapport fra FoU-prosjektet M4ALMO og gir en oppsummering av erfa-ringsinnhenting gjennom en serie workshops som er avholdt med representanter for brukere og tjenestene i de 10 kommunene som har deltatt in prosjektet. Det belyses viktige deler av prosedy-rer og samarbeid mellom de kommunale pleie- og omsorgstjenester og responssenter tjenester som organiseres på interkommunal basis. Det er viktig med strukturert informasjonsflyt og god sammenheng i tjenestetilbudet. Rutiner for kvalitetssikring av tjenestene må innarbeides. Det er utarbeidet forslag til prosedyrer for behovskartlegging og vedtak om teknologiske tiltak, der også involvering av pårørende og frivillige tjenester kan være viktige elementer ved praktisk bistand og oppfølging. En oppsummering av erfaringer fra prosjektet kan danne grunnlag for videre utvikling av tjenestene.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Regionale forskningsfond Agder / 247605
  • Universitetet i Agder / EHELSE SENTERET
  • Universitetet i Agder / eHelse senteret

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Universitetet i Agder
  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems

År

2017

Forlag

Senter for eHelse, Universitetet i Agder

ISBN

978-82-8291-009-5

Vis denne publikasjonen hos Cristin