Til hovedinnhold
Norsk English

RETT BALANSE – kan økt aktivitetsnivå redusere fatigue hos personer med ABI?

Det overordnete målet for RETT BALANSE er å utarbeide kunnskapsbaserte råd til barn og unge voksne med en ervervet hjerneskade (aquired brain injury, ABI) om hvordan de kan få en bedre belastningsstyring mellom aktivitet og søvn, med mål om å redusere fatigue slik at de kan leve et aktivt, inkluderende og sosialt liv.

Kontaktperson

Foto: Shutterstock

Årlig rammes flere hundre barn, ungdom og unge voksne av ulykker eller sykdom i form av infeksjoner, slag eller svulster som medfører en permanent ervervet hjerneskade; en acquired brain injury (ABI). En ABI kan påvirke både kognitive, emosjonelle og sosiale funksjoner. En av de eksplisitt definerte og mest krevende følgene av ABI er en utbredt grad av utmattelse, fatigue. Eksisterende forskning på fatigue hos personer med ABI er imidlertid svært begrenset. Vi vet per i dag ikke nok om hva som forårsaker fatigue, hvilke rehabiliteringstiltak som mest effektivt kan redusere fatigue, eller hvilke tilpasninger den enkelte kan gjøre for å optimalisere egen belastning gjennom dagen.

Aktivitet og søvn er modifiserbare faktorer den enkelte kan justere. Vi vet imidlertid ikke hvorvidt en endring på disse to områdene – i første rekke tenkt i form av redusert søvn på dagtid og et økt aktivitetsnivå – kan ha en innvirkning på opplevd fatigue, og dermed deltagelse og mestring. Det er dette vi ønsker å utforske i RETT BALANSE.

Prosjektet innebærer et eksplorativt arbeid, hvor vi ved hjelp av en kombinasjon av sensorteknologi og egenrapportering via en digital dagbok skal kartlegge aktivitet, søvn og opplevd fatigue over en 3-måneders periode.

Kunnskapen prosjektet kan frembringe vil danne grunnlag for kunnskapsbaserte råd, samt spesifisere krav til utvikling av digitale verktøy for at hver enkelt person med ABI skal kunne monitorere og styre sin belastning i hverdagen, og dermed kan finne en god balanse mellom aktivitet, hvile og søvn.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2025

Finansiering

Stiftelsen Dam

Samarbeidspartnere

Sunnaasstiftelsen og Personskadeforbundet LTN

Prosjekttype

Dam Utviklingsprosjekt

Utforsk fagområdene