Til hovedinnhold
Norsk English

Multimedia i primærhelsetjenesten

Forprosjekter på multimedia i kommunal fysioterapitjeneste

Kontaktperson


Bruk av multimedia har et potensial i primærhelsetjenestene og SINTEF har sammen med Modum kommune og Posicom AS gjennomført to forprosjekter MultiDok (RFFOFJORD) og MultIP (FORREGION) i parallell.

I prosjektene er programvaren Seekuence Medical fra Posicom AS prøvd ut i den kommunale fysioterapitjenesten for barn og unge i Modum kommune. Fysioterapitjenesten ser gjennom dette fått erfaring og opplever at video kan forbedre behandling og oppfølging av pasienter. Det er også etablert noe erfaring med hvordan programvare og verktøy bør utformes for å møte ulike behov i tjenesten og hos pasientene. Det er etablert innsikt i hvordan den kommunale fysioterapitjenesten gjennom bruk av video og endring av arbeidsprosesser kan bli mer effektive og gi raskere og bedre tjenester til pasientene. Samarbeidet i prosjektene har ført til at et prosjektkonsortium er etablert for å få mer erfaring med hvordan video best skal taes i bruk.

Forprosjektene har resultert i en søknad om støtte til et hovedprosjekt til RFF Oslofjordfondet.

Last ned en beskrivelse av forprosjektene her.Nøkkeltall

Prosjektstart

01.05.2019

Utforsk fagområdene