Til hovedinnhold

Elin Sundby Boysen

Forsker

Elin Sundby Boysen

Forsker

Elin Sundby Boysen
Telefon: 918 18 004
E-post:
Avdeling: Smart Sensor Systems
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1931058/

Avansert hjemmesykehus for Barn (AHS) er et tilbud til barn under 18 år som er innlagt ved barneavdelingen ved Ahus som er stabile nok til at foreldrene kan overta ansvar for stell og medisinering hjemme med oppfølging av AHS. I dette pilotprosjektet er Digital hjemmeoppfølging fra Tellu AS pilotert...

Forfattere Elin Sundby Boysen
År 2021
Type Rapport