Til hovedinnhold

Overskuddsvarme

Overskuddsvarme

SINTEF har bred eksperimentell og numerisk ekspertise på alle de viktigste aspektene innenfor utvikling av teknologi for utnyttelse og oppgradering av overskuddsvarme.

SINTEF har bred eksperimentell og numerisk ekspertise på alle de viktigste aspektene innenfor utvikling av teknologi for utnyttelse og oppgradering av overskuddsvarme:

 • Innfangning av overskuddsvarme
 • Direkte gjenbruk
 • Oppgradering til høyere temperatur eller kulde
 • Konvertering til elektrisk kraft

Naturlovene dikterer at gjenbruk av energien som varme har høyere virkningsgrad (mindre tap) enn konvertering av varme til elektrisk kraft. På den annen side har elektrisk energi den betydelige fordelen av fleksibel distribusjon og universell etterspørsel. Det er som oftest relativt begrenset behov for varme i nærområdet slik kraftkrevende industri er lokalisert i Norge. 

Våre tjenester og kunder:

Industriell overskuddsvarme er et biprodukt av forbrennings- eller produksjonsprosesser, som til tross for stort potensiale for utnyttelse, ofte slippes ut i omgivelsene. Vi utvikler kunnskap, kompetanse og teknologi for innfangning, utnyttelse og oppgradering av industriell overskuddsvarme. Vi arbeider for og med norsk og internasjonal industri i en rekke sektorer, slik som:

 • Material- og metallindustri
 • Olje- og gassindustri
 • Kjemisk- og prosessindustri
 • Skipsfart og marin
 • Teknologileverandører

Vi har kontinuerlig prosjekter innenfor tematikken, slik som:

 • Innfangning av overskuddsvarme fra prosess-strømmer og varme flater
 • Gjenbruk av overskuddsvarme og varmeintegrasjon
 • Oppgradering av overskuddsvarme til kulde, høytemperatur, eller damp
 • Utvikling av ny teknologi for konvertering av overskuddsvarme til elektrisk kraft
 • Unik ekspertise på CO2-teknologi (transkritiske prosesser) og naturlige arbeidsmedier
 • Kompakte og effektive varmevekslere; design og optimalisering
 • Varmegjenvinning fra krevende, industrielle varmekilder

Metode:

Vi utvikler kunnskap og ny teknologi gjennom en god balanse av teoretisk forståelse, numeriske modeller og eksperimentelle undersøkelser. Vi har avanserte egenutviklede modeller for blant annet:

Ikke-stasjonære prosesser og dynamisk systemsimuleringOptimalisering eller analyse av driftsparametere og dellast-egenskaperOptimalisering av komplekse systemløsningerDetaljerte komponentmodeller, med særlig fokus på varmevekslere

Vi vedlikeholder og videreutvikler avanserte laboratorier med testrigger for:

 • Varmevekslere og kompressorer (0,5 – 100 kW)
 • Gjenvinning av ekspansjonsarbeid (ekspander)

Typiske oppdrag for oss er:

 • Utvikle nye konsepter for å løse konkrete problemer i industrien
 • Utforme og optimalisere energieffektive systemløsninger
 • Analysere, evaluere og sammenlikne alternative teknologier og konsepter
 • Optimalisere og forbedre eksisterende prosesser
Varmegjenvinningsanlegg hos Finnfjord smelteverk (Ferrosilisium). Foto: SINTEF/Trond Andresen

 

Relelvant projects:

Seniorforsker