Til hovedinnhold

Tunnel- og undergrunnsteknologi

Tunnel- og undergrunnsteknologi

I samarbeid med bransjen, utvikler SINTEF ny teknologi for tunneldriving og anvendelse av undergrunnen.

Vi har lang erfaring med utvikling av undergrunnsanlegg for ulike formål, og vi deltar med forskningsbasert rådgiving og undersøkelser i en rekke undergrunnsprosjekter i inn- og utland.

Vi har nært samarbeid med NTNU på dette området, og gjennom aktivteten i Norge har vår kunnskap funnet veien til prestisjeprosjekter i land som Chile, Singapore, Hong Kong, Korea, Vietnam, Island og Færøyene.

Vår spesialkompetanse innen tunnel- og undergrunnsteknologi nyttiggjøres spesielt innenfor:

 • Vannkraftprosjekter
 • Veg- og jernbanetunneler
 • Undersjøiske tunneler
 • Gruver
 • Olje- og gasslager i berg
 • Idrettsanlegg og andre haller
 • Kloakkrenseanlegg under jorda

SINTEF besitter spesialkompetanse innen:

 • Injeksjon, som er en av de tyngste kostnadsbærerne i urbane tunneler, sammen med vann- og frostsikring
 • TBM-teknologi (fullprofilboring), hvor vi har vært med på å utvikle revolusjonerende stålkvaliteter med lengre levetid og bedre ytelser enn dagens kuttere har
 • Sprøytebetongteknologi, hvor vi er med på å utvikle state-of-the-art på området sammen med andre tverrfaglige instanser
 • Laboratorieanalyser og metodeutvikling, se bergmekanisk laboratorium og ingeniørgeologisk laboratorium
Sjefforsker