Til hovedinnhold

SUPERCON

SUPERCON

Sprayed sustainable permanent robotized concrete tunnel lining

SINTEF har sammen med NGI, NTNU og industripartnere startet opp prosjektet SUPERCON. Målet er å redusere klimautslipp i infrastrukturprosjekter ved å fremme og utvikle den norske metoden, som bruker bergets egenskaper i kombinasjon med sprøytebetong for å sikre tunnelene våre.

Våtsprøytemetoden skal utvikles videre for å gjøre den konkurransedyktig, bærekraftig og dokumenterbar og den foretrukne metoden i forhold til konsepter som adopteres fra kontinentet.

SUPERCON er et kompetanseprosjekt (KPN) i Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA), og finansieres av Forskningsrådet.

Les mer:

Slik skal forskerne gjøre tunnelbygging raskere, rimeligere og mer miljøvennlig

SUPERCON hjemmeside

 

Publisert onsdag 29. mai 2019
Sjefforsker
951 44 104

Prosjektvarighet

2019 - 2023