Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Trafikantatferd

Trafikantatferd

Vår atferd i trafikken er avgjørende for hvor sikkert, effektivt og miljøvennlig transportsystemet virker.
  • SINTEFs forskning på trafikantatferd dreier seg om hvordan vi reiser, hva vi gjør, opplevelse av trygghet og de egenskaper og ferdigheter som er viktige for å ferdes på en sikker måte i trafikken. Helt sentralt står samhandlingen mellom menneske, kjøretøy og infrastruktur.
  • Med dette perspektivet forsker SINTEF på hva som er risikofaktorer i transportsystemet og hvordan ulike tiltak kan implementeres for å imøtekomme dette, som f.eks. trafikantopplæring, kommunikasjon og hensiktsmessige kontrolltiltak. Dette krever høy tverrfaglig kompetanse innenfor både psykologi, teknologi, ingeniørvitenskap og samfunnsvitenskap.
  • I tillegg til dette har SINTEF spisskompetanse på intelligente transportsystemer (ITS). Slike løsninger introduserer nye utfordringer, som f.eks. hvordan vi som trafikanter forholder oss til ulike typer teknologier.
  • SINTEFs rolle er å utvikle brukervennlige løsninger som stimulerer til bærekraftig atferd.

Fagmiljø

Forskningsleder