Til hovedinnhold
Norsk English

Vurdering av smal firefelts veg

SINTEF bistår Statens vegvesen og Vegdirektoratet med å vurdere trafikksikkerheten på firefeltsveier med smale midtdelere og veiskuldre.

Kontaktperson

Samferdselsdepartement har åpnet for at det kan bygges smale firefeltsveier med midtdelere helt ned til 0,5 meters bredde. En del skilt skal, i følge skiltnormalene, plasseres på begge sider av kjørebanen. Det kan bli et problem når midtdeleren bare er 0,5 meter bred, og noen av de mest brukte skiltene på motorvei er 1,2 meter brede. SINTEF skal derfor hjelpe Statens vegvesen og Vegdirektoratet med å vurdere hvordan smale midtdelere vil endre plasseringen av skilt, og hvordan dette igjen vil påvirke skiltenes synlighet og trafikksikkerheten.

Vi skal også vurdere hvordan smale veiskuldre påvirker trafikksikkerheten. For firefeltsveier med mindre enn 12.000 kjøretøyer per døgn tillates nå en høyre vegskulder ned til 1,5 meter. Det vil medføre at kjøretøyer som av en eller annen grunn må stoppe på en smal firefeltsveg med fartsgrense opp til 110 km/t, ikke får plassert kjøretøyet utenfor det høyre kjørefeltet. Tidligere forskning viser at smale skuldre fører til økt risiko for uønskede hendelser.

Målet med prosjektet er å utarbeide konkrete forslag til alternativ plassering og utforming av skilt, og vurdere konsekvensene. Avbøtende tiltak for å ivareta trafikksikkerhet skal vurderes og beskrives, og effekten av tiltakene skal dokumenteres.

SINTEF skal i første runde gjennomføre en litteraturstudie. Dersom det ikke er mulig å gi klare anbefalinger etter litteraturstudien,  kan det bli aktuelt med studier i en simulator hvor deltakerne skal kjøre gjennom ulike scenarioer og melde tilbake om synlighet og oppfattelse av skilt, størrelser på skilt og alternative plasseringer. 

Statens vegvesen Vegdirektoratet er oppdragsgiver og Nye Veier deltar også i prosjektgruppen.

Foto: Knut Opeide / Statens Vegvesen

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.02.2021