Til hovedinnhold
Norsk English

Ny definisjon og veileder for nullutslippsområder i smarte byer

Noen av pilotområdene til FME ZEN. Foto/illustrasjon f.v. øverst: Asplan Viak og DRMA, Andreas Kokkvoll, Zeiner Media, Bærum kommune
Definisjonen er selve rammeverket for arbeidet med å nå målet om nullutslippsnabolag.

Formålet med Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) er å muliggjøre overgangen til et lavutslippssamfunn ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. 

– ZEN-definisjonen er selve utgangspunktet for arbeidet som gjøres i FME ZEN. Det er rammeverket som benyttes for å nå målet om nullutslippsnabolag, sier SINTEF-forsker Marianne Kjendseth Wiik.

Nå foreligger versjon 4.0 av ZEN-definisjonen: Nullutslippsområder i smarte byer. Definisjon, vurderingskriterier og nøkkelindikatorer.

Sammen med denne følger versjon 3.0 av veilederen for bruk av definisjonene: En veileder for ZEN-pilotområder. Begge er utgitt både på norsk og engelsk.

Definisjonsrapporten beskriver definisjoner, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som brukes for nullutslippsområder i smarte byer. Denne versjonen gir for eksempel detaljer om ZEN definisjonsrammeverk.

En av de store endringene er å ta nøkkelindikatorene for prosess ut av kategorien «byform og arealbruk», og tilpasse disse til en egen prosessveileder for design og planlegging av nullutslippsområder.

Beskriver nøkkelindikatorene og gir eksempler på beste praksis

Definisjonsveilederen som er utviklet for brukerne, beskriver hver nøkkelindikator (KPI) mer detaljert og gir mer informasjon om referanse-, grense-, og målverdier. I tillegg gis det eksempler på beste praksis.

Til sammen har over 100 eksperter fra ZEN-senteret bidratt til disse dokumentene.

Last ned rapportene:

Nullutslippsområde i smarte byer. Definisjon, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier: Versjon 4.0

ZEN-definisjonen – En veileder for ZEN-pilotområder. Versjon 3.0

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

FME ZEN

Prosjektvarighet:

01.01.2017 - 31.12.2024

Kontaktperson:

Ann Kristin Kvellheim

Kontaktperson