Til hovedinnhold
Norsk English

Årsrapporten fra FME ZEN er klar

Nye Oksenøya skole på Fornebu er ett av pilotprosjektene i FME ZEN. Foto: Brynjar F. Svarva
– Hva vi gjør i dag vil være avgjørende for fremtiden i våre lokalsamfunn, våre byer og verden rundt oss.

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal muliggjøre overgangen til et lavutslippssamfunn ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. 

Vi har nå ferdigstilt årsrapporten for FME ZEN for 2022. I år foreligger den hovedsakelig på norsk, men forskningsdelen har både norsk og engelsk tekst.

Vi har denne gangen valgt å profilere folkene i ZEN. Uten dyktige folk med på laget klarer vi heller ikke å løfte oss.  Styreleder for FME ZEN, Tonje Frydenlund, starter sitt innlegg slik:

«Hva vi gjør i dag vil være avgjørende for fremtiden i våre lokalsamfunn, våre byer og verden rundt oss. Vi vet at klimakrisen, energikrisen og økende ulikhet forsterket av COVID-19-pandemien, krever nye løsninger. Derfor er forskningen og innovasjonen som skapes i FME-senteret ZEN av stor betydning.»

Se årsrapporten her

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

FME ZEN

Prosjektvarighet:

01.01.2017 - 31.12.2024

Kontaktperson:

Ann Kristin Kvellheim

Kontaktperson