Til hovedinnhold
Norsk English

Et steg nærmere grønn omstilling offshore

Snorklipping
Deep Purples landbaserte pilotanlegg på Kongsberg blir erklært åpnet. Fra venstre: Terje A. Løver, prosjektleder - Deep Purple/TechnipFMC, Kari Anne Sand - ordfører i Kongsberg, Nina Broch Mathisen - Innovasjon Norge, Andreas Bjelland Eriksen - Olje- og Energidepartementet, Luana Duffe - konserndirektør New Energy Ventures, Lars Ole Bjørnsrud, direktør markedskommunikasjon i TechnipFMC
I omstillingen til et fornybart energisystem vil hydrogen spille en nøkkelrolle. 12. januar 2023 ble piloten, som skal levere teknologien som muliggjør grønn omstilling offshore, offisielt åpnet.

Prosjektet Deep Purple bygger på utprøvde teknologier for å levere stabil, fornybar og skalerbar energi i havrommet. Deep Purple pilotanlegget på Kongsberg skal i første omgang demonstrere på land at det er mulig å produsere hydrogen ved hjelp av fornybar kraft og vannelektrolyse og lagre overskuddsenergi som senere kan brukes til å levere energi når det trengs.

Åpningen av piloten på Kongsberg 12. januar 2023 er en viktig milepæl, hvor teknologien valideres i førkommersiell skala, før den tas videre til fullskala kommersiell bruk offshore.

– Vi vil nå bruke anlegget til å teste ut forskjellige scenarier for bruk av fornybar energi til hydrogenproduksjon. Dette vil gi gode svar til oss og partnerne som vi vil kunne bruke i vår videre fornybarsatsning, sier Terje A. Løver, prosjektleder i Deep Purple/TechnipFMC. 

Illustrasjon fornybar energi offshore
Deep Purple vil resultere i ny teknologi for produksjon, lagring og bruk av fornybar energi offshore. Navnet kommer av fargespekteret til hydrogenatomet, som består av rødt, turkis og lilla. Illustrasjon: TechnipFMC

Startet arbeidet i 2016

SINTEF Industri begynte samarbeidet med leder av prosjektet, TechnipFMC, under en idémyldring arrangert av Forskningsrådet, allerede i 2016. Siden den gang har SINTEF bidratt med blant annet konseptutvikling, analyser, optimeringsverktøy, tilpasning av elektrolysører til marine forhold, testing av trykksatte tanker og koblinger og teknologiforståelse.

– Vår kompetanse på hydrogenteknologi og systemløsninger er bygget sten for sten, gjennom en rekke prosjekter over flere år, både i Norge og Europa. Denne kunnskapen vil bli viktig også i den fremtidige oppskaleringen, implementeringen og bruken av denne typen teknologi, sier forskningsleder ved SINTEF Industri, Kyrre Sundseth.

Utvikler nye teknologiløsninger i samarbeid med industrien og akademia

Konsortiet bak Deep Purple ledes av TechnipFMC og består av Vattenfall, Repsol, Slåttland, NEL, UMOE Advanced Composites, ABB, DNV, Universitetet i Sørøst-Norge, Energy Valley, Ocean Hyway Cluster, GCE Ocean Technology og SINTEF. Prosjektet mottar også støtte fra Innovasjon Norge.

Deep Purple er også medlem i det nylig etablerte forskningssenteret innen miljøvennlig energi, HYDROGENi. Forskningsplattformen og samarbeid med industrien er nødvendig for å bygge den spisskompetansen og de forretningsmulighetene som trengs for å stimulere til nye hydrogenløsninger i Norge – også på andre områder.

Kontaktperson