Til hovedinnhold
Norsk English

Oslo kommune inngår samarbeid med SINTEF om å bli ledende kunnskapsby

Næringsbyråd i Oslo, Victoria Marie Evensen (Ap), byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) og konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv.
Oslo kommune og SINTEF signerte i dag en samarbeidsavtale om forskning og innovasjon. I tillegg til å løse samfunnsutfordringer er målet å løfte hovedstaden som en av Europas fremste regioner for forskning og næringsutvikling.

– Oslo skal bli en nullutslippsby innen 2030, samtidig som vi skal bli en lendende næringsregion i Europa. Det grønne skiftet i Oslo skal være rettferdig, og vi skal skape nye arbeidsplasser. Derfor er jeg utrolig glad for at vi nå får et enda tettere samarbeid med SINTEF. Det gir oss spennende muligheter til å finne konkrete løsninger, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo.

Oslo kommune jobber kontinuerlig med å videreutvikle Oslo som en ledende og attraktiv kunnskapsby og næringsregion i Europa. Samtidig er det et uttalt mål at Oslo skal være en nullutslippsby innen 2030. For å nå målene som er satt for hovedstaden ønsker kommunen nå å samarbeide med Norges og ett av Europas største forskningsinstitutt, SINTEF. Ved å jobbe sammen kan vi få til viktige gjennombrudd, blant annet for å redusere klimautslipp og utvikle helsetjenestene med ny velferdsteknologi, sier Johansen.

Bech Gjørv mener Oslo har en nøkkelrolle i det grønne og digitale skiftet som vil påvirke alle sektorer sterkt i årene som kommer.

–Jeg er glad for at vi kan tilby SINTEFs spisskompetanse på flere av de aller mest sentrale samfunnsområdene som støtte til kommunens arbeid med å realisere FNs bærekraftsmål, sier Bech Gjørv.

Samarbeidsområder

I planen for hovedstaden ligger det store ambisjoner om et bedre samspill mellom utdanning, forskning, næringsliv, og offentlig sektor.

I samarbeidsavtalen har Oslo kommune og SINTEF definert noen konkrete samarbeidsområder der forskning og forskningsbasert innovasjon vil bidra til tjenester som er bedre tilpasset både brukeren og miljøet. Dette omfatter blant annet velferdstjenester og helseteknologi, energi, bygg og infrastruktur, klima, miljø og sirkulær økonomi, digitalisering, samt transport og mobilitet.

Ønsker internasjonale samarbeid

Næringsbyråden i Oslo, Victoria Marie Evensen (Ap) peker på at Oslo kommune og SINTEF har allerede omfattende samarbeid om forskning og om utviklingen av Oslo Science City.

– Gjennom avtalen ønsker vi å styrke samarbeidet for å hente ut enda større gevinster fra forsknings- og innovasjonsprosjekter og uttrykke en gjensidig forpliktelse til å utvikle hovedstaden som en kunnskaps- og næringsregion som kan måle seg med internasjonale konkurrenter, sier Victoria Marie Evensen, næringsbyråd i Oslo.

EU har en vekststrategi for å gjøre Europa til den første klimanøytrale regionen i verden innen 2050 og det ligger noen åpenbare muligheter i EUs rammeprogrammer Horisont Europa og Digital Europa.

– «Netto-null-ambisjonen» vil prege både det offentlige og næringslivets prioriteringer sterkt fremover, og vi mener SINTEFs evne til å sikre kunnskap og finansiering til fra EU-programmene vil være et godt bidrag til omstilling i kommunen. Blant annet har EU en stor satsing, «mission», på klimanøytrale og smarte byer, og Oslo kommune er allerede en viktig samarbeidspartner for oss i den sammenheng, sier konsernsjef Bech Gjørv.

Ikke første samarbeid

Avtalen er den første av sin sort, men det er ikke første gang SINTEF og Oslo kommune samarbeider om EU-prosjekter. Tidligere prosjekter omfatter blant annet Green Charge som jobber med å skape et utslippsfritt transportsystem i storbyer basert på smart elektrisk lading, og der køer og parkeringsproblemer minimeres. Et viktig stikkord er å skape bærekraftige løsninger, ofte med teknologi og digitalisering som en sentral del av løsningen, og da ikke bare for miljøet, men også sett fra andre viktige samfunnsbehov og fra et økonomisk perspektiv.

Tidligere i år ble NTNU, SINTEF og Oslobygg tildelt 200 millioner kroner fra EUs Green Deal-utlysning til ARV-prosjektet, som involverer hele 36 europeiske partnere fra syv land, der målet er å bidra til etablering av klimapositive områder rundt om i Europa og. En av pilotene som er valgt ut er Voldsløkka skole og kulturområde i Oslo. 

– ARV-prosjektet, som hviler tungt på langsiktig forskningssamarbeid med mange partnere rundt nullutslippsbygg og nullutslippsområder, skal legge føringer og sette politisk rammeverk for fremtidens energieffektive og sirkulære løsninger i byggenæringen i Norge og Europa. Dette er et flott utgangspunkt for å styrke utviklingen av en grønn bygg-, anleggs- og eiendomssektor i Norge og vil legge grunnlag for grønne eksportmuligheter for norsk næringsliv, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv. 

 
Kontaktpersoner:

Oslo kommune:
Ninja Sandemose
Telefon: 907 957 60

SINTEF:
Mala Wang-Naveen
Kommunikasjonssjef
Tlf: 97190339

Kontaktperson