Til hovedinnhold

Gamle hus blir gode som nye

Hvordan oppgradere et tidstypisk småhus fra 60-, 70- eller 80-tallet til høyere energistandard og samtidig omskape det til moderne arkitektur med bedre bokvalitet? En ny rapport gir svar.

Demo-hus SEOPP
Boligen på Hjellestad fra 1975 er ett av husene som har fått nytt liv. Foto: Jiri Havran

Gamle hus kan bli like gode som nye når det gjelder både energibruk, komfort og arkitektur. Planleggingsfase, byggefase og ferdig oppgraderte hus er beskrevet i rapporten Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus.

– Illustrasjoner og beskrivelser gir råd og inspirasjon til de som skal planlegge slik rehabilitering; fra huseiere til arkitekt og byggmester, sier seniorforsker Anne Gunnarshaug Lien i SINTEF.

To boliger er oppgradert

To typiske hus fra perioden 1960-1980 er oppgradert i forbindelse med prosjektet. Boligeierne er småbarnsfamilier som hadde ønsker og behov for oppgraderingen som mange kan kjenne seg igjen i. De ferdige demo-husene viser at det er mulig å oppgradere eldre hus til samme standard som nye hus både når det gjelder energibehov, bokvaliteter, tilgjengelighet og arkitektonisk uttrykk.

– De fleste som skal pusse opp har behov for informasjon og gode råd. Tett samarbeid mellom boligeier, arkitekt, byggmester og energirådgiver sikret de gode resultater for demo-husene i SEOPP, sier Lien.

Billigere enn nybygg

Husene gjennomgikk en omfattende rehabilitering både utvendig og innvendig, og ble nesten som nye. Kostnaden ble lavere enn for å rive og bygge nytt, men en viktig erfaring var at det er nødvendig å ha en budsjettpost for uforutsette utgifter.

– Rehabilitering vil alltid være forbundet med noe usikkerhet fordi enkelte utfordringer kun kan avdekkes etter at konstruksjonen er åpnet. Dessuten vil det ofte dukke opp nye muligheter og ønsker i løpet av prosessen, sier Lien.

Viktig Enova-støtte

Tilskuddet fra Enova til oppgradering av bygningskroppen var et viktig mål i planleggingsprosessen for SEOPP-husene. Tydelig definerte mål for energinivået og et betydelig støttebeløp var viktig å forholde seg til både for boligeier, energirådgiver, arkitekt og byggmester.

Erfaringene fra prosjektet er blant annet:

  • Gamle hus kan bli like gode som nye med hensyn til energibruk, komfort og arkitektur.
  • Kostnadene for utvendig og innvendig oppgradering var omtrent like store.
  • Tettheten ble forbedret med over 60 %, men som for de fleste hus kunne ikke alle bygningsdeler tettes til samme nivå som for nye hus.
  • Støtten fra Enova med definerte krav viste seg å være avgjørende for oppnåelsen av energiresultatene.
Publisert fredag 7. april 2017
Seniorforsker
977 57 930

Prosjektvarighet:

01.10.2013 - 01.10.2016