Til hovedinnhold
Norsk English

Gamle hus blir gode som nye

Demo-hus SEOPP
Boligen på Hjellestad fra 1975 er ett av husene som har fått nytt liv. Foto: Jiri Havran
Hvordan oppgradere et tidstypisk småhus fra 60-, 70- eller 80-tallet til høyere energistandard og samtidig omskape det til moderne arkitektur med bedre bokvalitet? En ny rapport gir svar.

Gamle hus kan bli like gode som nye når det gjelder både energibruk, komfort og arkitektur. Planleggingsfase, byggefase og ferdig oppgraderte hus er beskrevet i rapporten Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus.

– Illustrasjoner og beskrivelser gir råd og inspirasjon til de som skal planlegge slik rehabilitering; fra huseiere til arkitekt og byggmester, sier seniorforsker Anne Gunnarshaug Lien i SINTEF.

To boliger er oppgradert

To typiske hus fra perioden 1960-1980 er oppgradert i forbindelse med prosjektet. Boligeierne er småbarnsfamilier som hadde ønsker og behov for oppgraderingen som mange kan kjenne seg igjen i. De ferdige demo-husene viser at det er mulig å oppgradere eldre hus til samme standard som nye hus både når det gjelder energibehov, bokvaliteter, tilgjengelighet og arkitektonisk uttrykk.

– De fleste som skal pusse opp har behov for informasjon og gode råd. Tett samarbeid mellom boligeier, arkitekt, byggmester og energirådgiver sikret de gode resultater for demo-husene i SEOPP, sier Lien.

Billigere enn nybygg

Husene gjennomgikk en omfattende rehabilitering både utvendig og innvendig, og ble nesten som nye. Kostnaden ble lavere enn for å rive og bygge nytt, men en viktig erfaring var at det er nødvendig å ha en budsjettpost for uforutsette utgifter.

– Rehabilitering vil alltid være forbundet med noe usikkerhet fordi enkelte utfordringer kun kan avdekkes etter at konstruksjonen er åpnet. Dessuten vil det ofte dukke opp nye muligheter og ønsker i løpet av prosessen, sier Lien.

Viktig Enova-støtte

Tilskuddet fra Enova til oppgradering av bygningskroppen var et viktig mål i planleggingsprosessen for SEOPP-husene. Tydelig definerte mål for energinivået og et betydelig støttebeløp var viktig å forholde seg til både for boligeier, energirådgiver, arkitekt og byggmester.

Erfaringene fra prosjektet er blant annet:

  • Gamle hus kan bli like gode som nye med hensyn til energibruk, komfort og arkitektur.
  • Kostnadene for utvendig og innvendig oppgradering var omtrent like store.
  • Tettheten ble forbedret med over 60 %, men som for de fleste hus kunne ikke alle bygningsdeler tettes til samme nivå som for nye hus.
  • Støtten fra Enova med definerte krav viste seg å være avgjørende for oppnåelsen av energiresultatene.

Last ned rapporten: Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

SEOPP

Prosjektvarighet:

01.10.2013 - 01.10.2016

Kontaktperson:

Anne G Lien

Kontaktperson