Til hovedinnhold
Norsk English

Energimeldingen: Et godt strategisk utgangspunkt for økt satsing på energi- og klimateknologi

Energimeldingen St. 25
Det er gledelig at vi nå har fått en ny Stortingsmelding om energipolitikken. Det har skjedd store strukturelle endringer innen energiområdet siden siste energimelding ble lagt frem for 16 år siden.

SINTEF har energi, klima og miljø som en av sine fem hovedsatsingsområder og har betydelig aktivitet innen området i nasjonal og internasjonal skala.

Forskning og innovasjon er helt avgjørende for å legge grunnlaget for, identifisere og ta i bruk ny teknologi og forretningsmodeller innen energiområdet. Energimeldingen peker på behovet for økt satsing på forskning og innovasjon for å fremme omleggingen av dagens energisystem i en global kontekst. Dette er gledelig og betyr at man må forsterke satsingen på miljøvennlig energi gjennom Norges forskningsråd.

Du kan lese hele innlegget på #SINTEFenergy blogg


 

Kontaktperson