Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe for Kinetikk og katalyse

Kinetikk- og katalysegruppen leverer løsninger for mer energieffektiv, miljøvennlig og bærekraftig prosessteknologi.

Kontaktperson

Vi bruker vår kunnskap innen katalyse, reaksjonskinetikk, reaktor- og prosessteknologi for å møte samfunnsbehovet for bærekraftig energi, fornybare kjemikalier og reduserte utslipp.

Forskningsområder

 • Heterogen katalyse
 • Reaksjonskinetikk
 • Prosesskjemi og teknologi
 • Biobaserte prosesser og produkter
 • Konvertering av olje og gass
 • Hydrogenproduksjon og bruk
 • CCU
 • Utslippsreduksjon
Person heller væske over i prøveglass

Vår tilnærming

Hender med hansker heller materialer fra glass
 • Flere tilpassbare enheter fra laboratorium til pilotskala for å undersøke katalytiske reaksjoner ved industrielt relevante forhold
 • Modellering og teoretiske studier
 • Tett samarbeid med NTNU (Gemini-senteret KinCat) og næringen
 • Identifisering av de beste toppmoderne løsningene for kunden
 • Utvikling av ny katalysatorteknologi for fremtidige behov: fra proof-of-concept til pilotering


Medarbeidere i forskningsgruppen for Kinetikk og katalyse

Fire bilder på rekke