Til hovedinnhold
Norsk English

PULP&FUEL- fra tremasse og papirindustriavfall til drivstoff

Transportsektoren domineres av fossile drivstoffer og alternative drivstoffer representerer bare 5% av forbruket i EU. Innen 2020 har EU som mål å oppnå 10% fornybar energi i transportsektoren. For å oppnå dette målet trengs det nye avanserte biodrivstoffer som må produseres fra alternative kilder. Målet til EU-prosjektet PULP&FUEL er å utvikle en enkel og robust prosess for syntese av biodrivstoff ved å utnytte synergier mellom super-kritisk vann-fase gassifisering (våt gassifisering) og tørr gassifisering.

Kontaktperson

For PULP&FUEL prosjektet her vi valgt å studere integrasjonen av en fullstendig prosess ved en papirmassefabrikk. Den ferdige prosessen vil skape verdi ved å utnytte kilder til råstoff som har lav- til negative verdi ved fabrikken. Utbyttet av drivstoffer vil bli økt betydelig til 28% sammenlignet med en mer konvensjonell prosess som bare ville gitt 18%. Det overordnede målet til PULP&FUel er å produseere biodrivstoff til en kostnad under 1 euro/liter uten at det har negativ innflytelse på eksisterende drift av papirmassefabrikken.

For å oppnå disse målene har 10 partnere, ledende innen hvert sitt felt, fra 4 EU-land, gått sammen i et konsortium. PULP&FUEL prosjektet har definert 5 ambisiøse undermål:

  • Forbedre effektiviteten til tørr-gassifiseringsprosessen fra 70 til 80%
  • Forbedre karbonvirkningsgraden til våt-gassifiseringen til over 90%
  • Forbedre drivstoffsyntesen for å oppnå en karbonvirkningsgrad over 50% (opp fra 45%)
  • Integrere hele prosessen og hente ut synergiene mellom tørr- og våt-gassifisering
  • Demonstrere at integreringen gjør det mulig å produsere biodrivstoff til under 1 euro/liter

PULP&FUEL prosjektet svarer på temaet "flytende diesel- og bensin-lignende biodrivstoffer fra biogene rester og avfall gjennom kjemisk, biokjemisk og termokjemiske ruter, eller en kombinasjon av de" fra utlysningen LC-SC3-RES-21-2018.


Prosjektet er finansiert gjennom EUs H2020 forsknings- og innovasjnsprogram under GA nr. 818011

For mer informasjon om projektet, se http://pulpandfuel.eu/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/218227/factsheet/en

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022