Til hovedinnhold
Norsk English

Torbjørn Gjervan

Forskningsleder

Torbjørn Gjervan har vært forskningsleder for forskningsgruppen Kinetikk og katalyse siden 2008 og har vært seniorforsker siden 2006. Siden oppstart i SINTEF i 2000 har han ledet flere prosjekt inn olje- og gasskonvertering og biobaserte prosesser og hadde for en lengre periode ansvaret for prosjektet Oktanprosesser.

Utdanning

2000: PhD innen katalyse, Institutt for Kjemisk Prosessteknologi, NTNU
1996: Siv.Ing., Institutt for Kjemisk Prosessteknologi, NTH
1995-1996: Diploma Thesis, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH), Aachen, Tyskland

Kompetanse og fagområder

Forskning- og prosjektledelse
Heterogen katalytisk, prosessteknologi, olje- og gasskonvertering, biomassekonvertering

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/torbj%C3%B8rn-gjervan-90942b25/

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Sem Sælands vei 2 A
Trondheim