Til hovedinnhold
Norsk English

4REFINERY - Scenarioer for integrering av bio-liquids i eksisterende raffineri prosesser

4REFINERY vil utvikle og demonstrere produksjonen av neste generasjons biodrivstoff fra primære liquefaction ruter som er mer effektive integrert med oppgraderte nedstrøms (hydro) raffineringsprosesser for å oppnå et samlet karbonutbytte på >45%. Prosjektets ambisjoner er vellykkede anvendelser i eksisterende raffineri, inkludert leveranse av en omfattende verktøykasse for grensesnitt med eksisterende raffinerimodeller.

Kontaktperson

Hovedmålsetningene til 4REFINERY er:

  • Å utvikle nye produksjonsteknologier for biodrivstoff og samtidig øke forståelse og kontroll over hele verdikjeden
  • Å skalere opp testprosedyrer og definere de beste scenarioer for videre implementering i eksisterende raffinerier
  • Å utvikle løsninger for å gi svar på sosiale og miljømessige utfordringer

SINTEF sine hovedoppgaver i 4REFINERY er koordinering, kjemiske og fysikalske oljeanalyser, samt oppgradering ved hjelp av hydrotreatment for prosessoptimalisering av integrerte løsninger.

4REINERY vil fokusere på omsetning av bio-liquids fra fast pyrolysis og hydorthermal liqefaction til avanserte biodrivstoff, gjennom intermediate prosesstrinn kombinert med nedstrøms co-prosesseringsteknologier. Målet vil være å få disse teknologiene fra et TRL3-4 til TRL4-5. 4REFINERY vil etablere sammenhenger mellom produktets egenskaper, kvaliteten av fornybare råmaterialer og alle andre relevante prosessparametre gjennom verdikjeden. Undersøkelsen av disse kombinasjonene vil gi muligheten for full forståelse av hvilken påvirkning råmaterialene og raffineringsprosessene har på produktegenskapene.

4REFINERY vil bruke 1) rimelig biomasse 2) kreve småskala prosesser med lav kapitalkostnad 3) redusere kostnadene for videre oppgradering pga oppskalering og reduksjon i OPEX 4) utnytte eksisterende infrastruktur, for å sikre at nye utviklinger hurtig kan implementeres på en kommersiell skala for produksjon av biodrivstoff med konkurransedyktige priser sammenlignet med relevante alternativer.

Partnere: SINTEF, CNRS, BTG, VTT, Repsol, Aalborg University, E4Tech, MOL

Dette prosjektet har fått økonomiske støtte fra EUs H2020 forsknings- og innovasjonsprogram under GA Nr. 727531.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.05.2017 - 30.04.2021