Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Kinetikk og katalyse

Kinetikk- og katalysegruppen leverer løsninger for mer energieffektiv, miljøvennlig og bærekraftig prosessteknologi.

Kontaktperson

Vi bruker vår kunnskap innen katalyse, reaksjonskinetikk, reaktor- og prosessteknologi for å møte samfunnsbehovet for bærekraftig energi, fornybare kjemikalier og reduserte utslipp.

Forskningsområder

 • Heterogen katalyse
 • Reaksjonskinetikk
 • Prosesskjemi og teknologi
 • Biobaserte prosesser og produkter
 • Konvertering av olje og gass
 • Hydrogenproduksjon og bruk
 • CCU
 • Utslippsreduksjon
Person heller væske over i prøveglass

Forskningstilnærming

Hender med hansker heller materialer fra glass
 • Flere tilpassbare enheter fra laboratorium til pilotskala for å undersøke katalytiske reaksjoner ved industrielt relevante forhold
 • Modellering og teoretiske studier
 • Tett samarbeid med NTNU (Gemini-senteret KinCat) og næringen
 • Identifisering av de beste toppmoderne løsningene for kunden
 • Utvikling av ny katalysatorteknologi for fremtidige behov: fra proof-of-concept til pilotering
Fire bilder på rekke

Ekspertiser

Laboratorier

Oljeraffineringslaboratorium

Oljeraffineringslaboratorium

Oljeraffineringslaboratoriene ved SINTEF består av pilotanlegg nært industrielle betingelser for katalytisk oppgradering av oljefraksjoner. Prosjektaktiviteten utføres i nært samarbeid med industrien og akademisk miljø og har pågått kontinuerlig...

Gasskonverteringslaboratoriet

Gasskonverteringslaboratoriet

Gasskonverteringslaboratoriet består av flere fleksible eksperimentelle enheter for å studere katalytiske reaksjoner ved enten relevante industrielle betingelser eller for akademiske studier.

Prosjekter

WASTE2ROAD - Biofuels from WASTE TO ROAD transport

WASTE2ROAD - Biofuels from WASTE TO ROAD transport

Start:
End:

The objective of WASTE2ROAD is to develop a new generation of cost-effective biofuels from a range of low-cost biogenic residues and waste fractions (contaminated wood, black liquor from pulp and paper industry, and municipal solid organic waste incl...

PULP&FUEL- fra tremasse og papirindustriavfall til drivstoff

PULP&FUEL- fra tremasse og papirindustriavfall til drivstoff

Start:
Slutt:

Transportsektoren domineres av fossile drivstoffer og alternative drivstoffer representerer bare 5% av forbruket i EU. Innen 2020 har EU som mål å oppnå 10% fornybar energi i transportsektoren. For å oppnå dette målet trengs det nye avanserte...

Strategiske forskningssentre

Bio4Fuels - nasjonalt krafttak for bærekraftig biodrivstoff

Bio4Fuels - nasjonalt krafttak for bærekraftig biodrivstoff

Start:
Slutt:

Ambisjonen til FME Bio4Fuels er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren ved å realisere bærekraftig og økonomisk produksjon av biodrivstoff. Biomasse, spesielt rester fra skog og landbruksavfall, er en fornybar ressurs som har stort...

Kontaktinformasjon