Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Støping, forming og resirkulering

Vi gjør eksperimentelt basert forskning av høy kvalitet innen støping, forming, resirkulering og additiv produksjon av metaller.

Kontaktperson

Vår dyktige stab analyserer resultater og data fra våre høykvalitetslaboratorier, hvor vi designer og utfører kontrollerte, pålitelige og repeterbare eksperimenter. Vi samarbeider med andre SINTEF-enheter for å tilby bærekraftige og fler-vinklede løsninger til våre kunder.

Forskningsområder

  • Metallstøpeteknologi
  • Metallformingsteknologi
  • Metallgjenvinningsteknologi
  • Additiv produksjon av metallkomponenter
  • Fysisk metallurgi
  • Legeringsutvikling
  • Smeltebehandling og raffinering
  • Størkning og utvikling av mikrostruktur
  • Varmebehandling og fasetransformasjoner
Øl- og brusbokser presset sammen til en firkant

Vår tilnærming

Vår velutstyrte og moderne infrastruktur og medarbeidernes unike kompetanse er ryggraden i forskningsgruppens vitenskapelige kvalitet. Forskningsgruppen har arbeidet med raffinering, støping, forming og resirkulering i flere tiår. I nært samarbeid med industrikunder, enten gjennom prosjekter finansiert av Norges forskningsråd eller direkte finansiert av kundene. Vi samarbeider med internasjonale kunder gjennom EU-prosjekter, NFR-prosjekter eller direkte prosjekter. Innenfor støping har konsernet et meget godt omdømme nasjonalt og har bidratt betydelig til å øke produktivitet og kvalitet og redusere skrapstøping ved mange nasjonale støperier. Innen forming har vår material- og prosesskunnskap blitt brukt til å utvikle nye aluminiumlegeringer og optimalisere kundenes produkter og prosesser. Innen resirkulering og raffinering ligger vi i den internasjonale forskningsfronten, spesielt når det gjelder aluminiumlegeringer. Additiv produksjon er et voksende kompetanseområde for forskningsgruppen. Gruppen bidrar allerede til flere nasjonale og internasjonale prosjekter innen dette nye og spennende feltet.

Laboratorier og infrastruktur

Fuktingslaboratorium

Fuktingslaboratorium

I vårt unike fuktningslaboratorium har vi kompetanse på å undersøke interaksjoner mellom flytende og faste materialer ved høye temperaturer. Å øke forståelsen av reaksjoner som skjer ved høye temperaturer er viktig for å forstå og videreutvikle...

Laboratory for additive manufacturing

Laboratory for additive manufacturing

Additive manufacturing is a growing competence field for the research group. The group already contributes to several national and international projects within this emerging and exciting field.

Støperi og formingslaboratorium

Støperi og formingslaboratorium

I vårt godt utstyrte støperilaboratorium arbeider vi med støping og smeltebehandling av metaller som aluminium, støpejern, stål, titan, magnesium og kobberbaserte legeringer. Vi designer og lager modeller for stykkstøping, og har en formingslinje og...

Prosjekter

Alpakka - Sirkulær aluminiumsemballasje i Norge

Alpakka - Sirkulær aluminiumsemballasje i Norge

Start:
Slutt:

Aluminium brukes mye i matemballasje fordi det gir en unik holdbarhet. Lengre holdbarhet fører til mindre matsvinn. Utfordringen er å sørge for at aluminiumsemballasjen blir gjenvunnet og går tilbake i kretsløpet. Målet med prosjektet Alpakka er å...

Strategiske forskningssentre

SFI PhysMet

SFI PhysMet

Start:
Slutt:

PhysMet er et tverrfaglig senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) innen fysisk metallurgi. Vårt mål er å etablere kunnskap og teknologi for å realisere nye innovative materialløsninger i kostnadseffektive, lavkarbon produksjonskjeder i...

FME HYDROGENi

FME HYDROGENi

Start:
Slutt:

HYDROGENi er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) dedikert til forskning og innovasjon innen hydrogen og ammoniakk som trengs for å oppfylle 2030- og 2050-målene i veikartet for hydrogen.

FME HighEFF

FME HighEFF

Start:
Slutt:

HighEFF skal gjennom energieffektivisering bidra til at Norge får verdens mest grønne industri.

Kontaktinfo