Til hovedinnhold
Norsk English

Alpakka - Sirkulær aluminiumsemballasje i Norge

Aluminium brukes mye i matemballasje fordi det gir en unik holdbarhet. Lengre holdbarhet fører til mindre matsvinn. Utfordringen er å sørge for at aluminiumsemballasjen blir gjenvunnet og går tilbake i kretsløpet. Målet med prosjektet Alpakka er å forhindre at 40.000 tonn aluminium går til avfallsforbrenning årlig. Dette tilsvarer en besparelse av mer enn 1,5 TWh og flere hundre tusen tonn CO2.

Kontaktperson

Aluminium er 100% resirkulerbart, og gjenvinning krever kun fem prosent av energien det krever å produsere aluminium for første gang. Å øke resirkuleringsgraden av matemballasje vil redusere store mengder CO2, og vise hvordan en sirkulær økonomi fungerer i praksis.

Målet skal oppnås gjennom tett samarbeid med eksperter på tvers av verdikjeden, mellom innsamlere, matprodusenter/emballasjedesignere og metallgjenvinnere, samt gjennom forbrukerne.

Prosjektet Alpakka, er ledet av Hydro, med Metallco, Kavli, Infinitum, Norsk Metallgjenvinning, SINTEF og NTNU som partnere.


Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet med 15 millioner kroner over 3,5 år. Totalbudsjettet er 45 MNOK.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022