Til hovedinnhold
Norsk English

Strategiske forskningssentre


Kontaktperson

SFI PhysMet

SFI PhysMet

Start:
Slutt:

PhysMet er et tverrfaglig senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) innen fysisk metallurgi. Vårt mål er å etablere kunnskap og teknologi for å realisere nye innovative materialløsninger i kostnadseffektive, lavkarbon produksjonskjeder i...

FME HYDROGENi

FME HYDROGENi

Start:
Slutt:

HYDROGENi er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) dedikert til forskning og innovasjon innen hydrogen og ammoniakk som trengs for å oppfylle 2030- og 2050-målene i veikartet for hydrogen.

FME HighEFF

FME HighEFF

Start:
Slutt:

HighEFF skal gjennom energieffektivisering bidra til at Norge får verdens mest grønne industri.

SFI Metallproduksjon

SFI Metallproduksjon

Start:
Slutt:

Metaller er, og vil fortsette å være en forutsetning for vårt moderne samfunn; hus, biler, fly, tog, datamaskiner og mobiltelefoner - alle er avhengige av metaller. For å oppnå en bærekraftig produksjon, må metallene produseres med en energi- og...