Til hovedinnhold
Norsk English

Avdeling Elkraftteknologi

Avdelingen arbeider med oppgaver knyttet til elkrafttekniske formål, med prøving og utvikling av elektroteknisk utstyr i samarbeid med institutt for elkraftteknikk ved NTNU.

Kontaktperson

Kabelforskning
Kabelforskning Foto: SINTEF / Thor Nielsen

Om avdeling Elkraftteknologi

Godt utstyrte elektro- og materialtekniske laboratorier og måleutstyr er viktige verktøy i vår forskning. Trykktanker av ulike størrelser er nødvendige for offshore næringen når vi skal simulere driftsforholdene i Nordsjøen. Avansert måleutstyr for diverse målinger i felten, inngår også i vår moderne utstyrspark.

Vi utfører oppdrag for norsk og internasjonal elektroteknisk industri, energiforsyning og maritim virksomhet. Gjennom vår prosjektaktivitet deltar vi også aktivt i sivilingeniør- og doktorgradsutdanningen ved NTNU.

I 2015 åpnet vi SINTEF Energy Lab
SINTEF Energy Lab representerer neste generasjon energilaboratorier og blir et viktig redskap for utvikling av fremtidens effektive kraftsystem. Det nye laboratoriet vil være et viktig verktøy for å håndtere flere nasjonale energiutfordringer gjennom utvikling av:

  • morgendagens teknologi for kraftnettet
  • kunnskap og løsninger som vil trengs ved høsting av vindkraft til havs
  • løsninger for kraftforsyning til undervannsinstallasjoner på store havdyp

Les mere om SINTEF Energy Lab


  • Avdelingen er lokalisert i Sem Sælands vei 11.
  • Medarbeidere i avdeling Elkraftteknologi

 

Avdelingens hovedaktiviteter

Batterier

Batterier

SINTEF utfører forskning som dekker store deler av verdikjeden for batterier. Dette inkluderer utvikling av Li-ion teknologi, materialer for nye batterikjemier,batteri celledesign og prototyper, sensorteknologi, kjøling og kontrollsystemer (BMS) for...

Energisystem

Energisystem

Skal vi nå de globale klimamålene må vi få til en rask overgang til bruk av utslippsfri energi, og de utslippsfrie energibærerne må produseres uten at vi sløser med energien. I tillegg må fremtidens energisystem være pålitelig, miljøvennlig og...

Elkraftkomponenter

Elkraftkomponenter

Pålitelige elkraftkomponenter i transmisjons- og distribusjonsnettet er avgjørende for at kraftsystemet skal kunne gi samfunnet sikker, bærekraftig og konkurransedyktig elektrisitet til enhver tid.

Havvind

Havvind

Norge har akkurat forlatt startstreken i et kappløp om å bli den nasjonen som erobrer havet med vindturbiner på dypt vann.

Vannkraft

Vannkraft

Sammen med kundene våre jobber vi for å få til effektiv energiproduksjon fra vannkraft, som også tar vare på natur, miljø og dyreliv.

Elektriske isolasjonssystemer og -materialer

Elektriske isolasjonssystemer og -materialer

Høy pålitelighet og lang levetid til det elektriske isolasjonssystemet er avgjørende for ethvert høyspenningsutstyr. Ved design av isolasjonssystemer må flere parametere tas hensyn til som for eksempel effekt av ytre miljø (fukt, temperatur...

Laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Instituttet utfører målinger både i laboratorier og felt for produsenter, leverandører og brukere av elkraftteknisk utstyr.

ElPowerLab

ElPowerLab

Nasjonal forskningssinfrastruktur for pålitelige komponenter til et fremtidens kraftnett.

SATS Certification

SATS Certification

SINTEF Energi er medlem av Scandinavian Association for Testing of Electric Power Equipment (SATS), som er et samarbeidsorgan for nordiske høyspenning og høyeffekt prøvelaboratorier. SATS er medlem av Short-Circuit Testing Liason (STL), som er...