Til hovedinnhold

Elkraftteknologi

Elkraftteknologi

Forskningssjef
932 21 679

Avdelingen arbeider med oppgaver knyttet til elkrafttekniske formål, med prøving og utvikling av elektroteknisk utstyr i samarbeid med institutt for elkraftteknikk ved NTNU.

Kabelforskning
Kabelforskning Foto: SINTEF / Thor Nielsen

Om avdeling Elkraftteknologi

Godt utstyrte elektro- og materialtekniske laboratorier og måleutstyr er viktige verktøy i vår forskning. Trykktanker av ulike størrelser er nødvendige for offshore næringen når vi skal simulere driftsforholdene i Nordsjøen. Avansert måleutstyr for diverse målinger i felten, inngår også i vår moderne utstyrspark.

Vi utfører oppdrag for norsk og internasjonal elektroteknisk industri, energiforsyning og maritim virksomhet. Gjennom vår prosjektaktivitet deltar vi også aktivt i sivilingeniør- og doktorgradsutdanningen ved NTNU.

I 2015 åpnet vi SINTEF Energy Lab
SINTEF Energy Lab representerer neste generasjon energilaboratorier og blir et viktig redskap for utvikling av fremtidens effektive kraftsystem. Det nye laboratoriet vil være et viktig verktøy for å håndtere flere nasjonale energiutfordringer gjennom utvikling av:

  • morgendagens teknologi for kraftnettet
  • kunnskap og løsninger som vil trengs ved høsting av vindkraft til havs
  • løsninger for kraftforsyning til undervannsinstallasjoner på store havdyp

Les mere om SINTEF Energy Lab


  • Avdelingen er lokalisert i Sem Sælands vei 11.
  • Medarbeidere i avdeling Elkraftteknologi

 

Avdelingens hovedaktiviteter

Laboratorier