Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF på COP26

Alt om SINTEF sin deltakelse på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow 2021.

- Klimaløsningene vi jobber med krever utstrakt samarbeid mellom næringsliv, politikk og forskning på tvers av landegrenser. Derfor skal SINTEF i år øke sitt engasjement på FNs klimatoppmøte, sier Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef i SINTEF.

FN arrangerer klimatoppmøte i Glasgow i november der 190 land samles for å forhandle frem gjennomføringen av Parisavtalen. ​Klimatoppmøtet, som kalles COP26, er en toneangivende møteplass for myndigheter, politikere, næringsliv, forskningsmiljøer og interesseorganisasjoner.

- Det internasjonale energibyrået (IEA) viste i sin siste rapport at uten betydelig økt internasjonalt samarbeid vil klimaomstillingen bli forsinket med 40 år. Dette er grunnen til at vi deltar på COP, sier Nils Røkke som er bærekraftsdirektør i SINTEF.

SINTEF folk på COP26

SINTEF arrangement

COP26: SINTEF Global Climate Fund – Research for a zero-emissions future

COP26: SINTEF Global Climate Fund – Research for a zero-emissions future

Dato:
Sted:
COP26, Blue Zone, The Bellona Team Norway Pavilion

For å unngå temperaturstigning over 1,5 grader er det helt nødvendig at vi når målet om netto nullutslipp innen 2050. For å oppnå netto nullutslipp av klimagasser, så må vi ikke bare kutte utslipp – men også aktivt fjerne klimagasser fra atmosfæren i...

COP26: Nordisk klimanøytralitet og markedsmekanismer

COP26: Nordisk klimanøytralitet og markedsmekanismer

Dato:
Sted:
COP 26 - Digital

Alle nordiske land tar sikte på karbonnøytralitet, noe som krever relevant klimapolitikk. Arrangementet diskuterer rollen til karbonprising og Parisavtalens artikkel 6 i nordisk klimapolitikk og tar for seg den private sektorens rolle i...

Internasjonale forpliktelser for skalering av CCS

Internasjonale forpliktelser for skalering av CCS

Et internasjonalt panel med deltakere fra myndigheter, forskningsmiljø og industri var samlet i sin anbefaling; skal vi klare netto nullutslipp i 2050 må vi utvikle og skalere CCS-teknologi.

SINTEF will participate in the Glasgow Climate Summit

SINTEF will participate in the Glasgow Climate Summit

- Solving the climate crisis will require extensive international collaboration between businesses, governments and the scientific community. This is why SINTEF will increase its participation in the UN Climate Change Conference this year, says...

COP26/UNFCCC Designated Contact Point for SINTEF

Anne Steenstrup-Duch

Anne Steenstrup-Duch

Kommunikasjonssjef Stab
900 96 295