Til hovedinnhold
Norsk English

Derfor deler vi forskning på klimatoppmøtet

SINTEF deltar på FNs klimatoppmøte, COP27, for å dele åpen forskning og kompetanse.

 

SINTEFs bærekraftdirektør Nils Røkke reiser til Egypt, sammen med flere SINTEF-forskere innen CCS (karbonfangst og -lagring), havvind, hydrogen, klimatilpasning, digitalisering, naturmangfold med mer.

Her er en presentasjon av de som skal delta på COP27 i Egypt fra SINTEF:

Uke 1 (7-12 november)

Nils Røkke

Nils Røkke er direktør for bærekraft i SINTEF og leder den europeiske forskningsalliansen European Energy Research Alliance (EERA) og har ledet internasjonale prosjekt innen karbonfangst og -lagring (CCS). Røkke leder et nytt norsk forskningsenter for bruk og produksjon av hydrogen: HYDROGENi. Røkke har deltatt på flere COP-møter siden 2009. Han har lenge hatt et stort engasjement rundt hvordan energiforskning kan bidra til å bygge industri og skape arbeidsplasser samtidig som vi kutter utslipp.

Lene Lad Johansen

Lene Lad Johansen jobber som senior forretningsutvikler i SINTEF Digital og sitter i kjernegruppen til SINTEF sin konsernstansing på naturmangfold og arealbruk. Lene jobber med å utvikle internasjonale forsknings og innovasjonsprosjekter innenfor digitalisering, og har et særlig engasjement for å jobbe med løsninger for klima og naturkrisen. Lene har lang erfaring fra arbeidet med utvikling av bærekraftige løsninger innenfor bygg, by og energi i Oslo kommune før hun kom til SINTEF.  Lene har vært aktiv i Norges Røde Kors og jobbet med å forbedre rettigheter til mennesker på flukt på grunn av klimaendringer.  

Uke 2 (14-18 november)

Atle Harby

Atle Harby er seniorforsker i SINTEF Energi. Han har mer enn 25-års FoU erfaring innen miljøpåvirkninger av vannkraft og elvereguleringer, vannkraftens rolle i energisystemet, vannressursforvaltning, klimagassutslipp fra vannkraft, klimaendringer og energilagringsteknologier. Han har lang erfaring med studier knyttet til vannkraftutbygging og miljøpåvirkninger fra flere land, inkludert feltundersøkelser, modellering og analyser. I perioden 2009-2018 var han leder for forskningssenteret CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy), et tverrfaglig forskningssenter for teknisk og miljømessig utvikling av vannkraft, vindkraft, overføringslinjer og gjennomføring av miljø- og energipolitikk.

Atle Harby har publisert 48 fagfellevurderte tidsskriftartikler, og mer enn 100 konferanseartikler på internasjonale og nasjonale seminarer og konferanser. Han har vært med- og gjesteredaktør for bøker og tidsskrifter, bidratt til IPCC- og IEA-rapporter, og han har også skrevet en rekke populærvitenskapelige artikler for et bredere publikum. Han er også koordinator for IEA Hydro Task on "Valuing Hydropower Services".

Ingeborg Graabak

Ingeborg Graabak er seniorforsker i SINTEF Energi. Hun har en ph.d innen elkraftteknikk fra NTNU. Hun er ekspert på energi- og kraftsystemmodellering og analyse. Hun koordinerer EU-prosjektet Open ENTRANCE som handler om en åpen modellplattform for å analysere det europeiske energisystemet, slik at de lykkes med det grønne skiftet.

Aleksander Handå

Aleksander Handå er seniorforsker i SINTEF Ocean. Han leder det nye norske testsenteret for taredyrking og bruksteknologi og flere prosjekter som handler om oppskalering og industrialisering av tarekarbonløsninger og kombinert lakse- og tareoppdrett. Han har erfaring innen akvakultur, flerbruk av havområder og sirkulær bioøkonomi og bruker sitt engasjement til å utvikle klimapositive løsninger og neste generasjons ansvarlige matsystemer.

Mari Greta Bårdsen

Mari Greta Bårdsen er seniorrådgiver i SINTEF Energi, og jobber med kommunikasjon og politikk/samfunn. Mari er utdannet statsviter og har en mastergrad i internasjonal politikk. Hun har god kjennskap til politiske prosesser og har erfaring både fra offentlig og frivillig sektor. I SINTEF har Mari jobbet med SINTEF Global Climate Fund, som ble lansert under COP26 i Glasgow.

Paal Frisvold

Paal Frisvold er konsulent for SINTEF AS og medlem av Konsernsatsing for EU hvor han bidrar til å mobilisere flere forskere til å delta i EUs forskningsprogrammer. Paal har jobbet i 25 år i Brussel med EUs klima- og energipolitikk. I SINTEF blir Paal ofte benyttet for å formidle EUs politikk på sentrale områder for SINTEFs virke. Paal jobber også med investor relasjoner for SINTEFs Globale klimafond, som skal finansiere teknologier for å fjerne klimagasser fra atmosfæren og havet. Paal har erfaring fra Miljøstiftelsen Bellona og industriforeningen Norsk Industri, foruten å ha drevet sitt eget rådgivningsselskap, Brusselkontoret. I 2014 utgav han boken “Mot Europa; fortellingen om et nølende Norge”.   

Les mer om arrangementene vi deltar på under på COP27.

 

Kontaktperson