Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF deler åpne data på COP27 i Egypt

Gruppebilde
10. oktober deltok SINTEFs bærekraftdirektør Nils Røkke på et kick-off-arrangement for norske aktører som deltar på COP27. Fra venstre på bildet Maria Kringlen Halvorsen (bærekraftsdirektør i Vow), Georg Børsting (fagdirektør i Utenriksdepartementet), Fridtjof Unander (sjefsøkonom i Aker Horizons), Egypts ambassadør til Norge, Amr Ramadan, Kjetil Stake (Sahara Forest Project), Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Storbritannias ambassadør til Norge, Richard Wood, Henrik Hallgrim Eriksen (sjefsforhandler, klima- og miljødepartementet), Nils Røkke, direktør for bærekraft, SINTEF, Bellona-stifter Frederic Hauge, Mari Sundli Tveit (direktør i Norges forskningsråd) og Dragos Talvescu (markedssjef i Cambi). Foto: Bellona
SINTEF deltar på FNs klimatoppmøte, COP27, for å dele åpen forskning og kompetanse. SINTEFs bærekraftdirektør Nils Røkke reiser til Egypt, sammen med flere SINTEF-forskere innen CCS (karbonfangst og -lagring), havvind, hydrogen, klimatilpasning, digitalisering, naturmangfold med mer.

FN arrangerer årets klimatoppmøte i Sharm El-Sheikh i Egypt der 190 land samles for å forhandle frem hvordan landene kan kutte sine klimagassutslipp.

– I SINTEF har vi kompetanse og åpen forskning vi ønsker å dele. Under klimatoppmøtet vil vi blant annet presentere CO₂-datashare, som er en åpen portal som samler kvalitetssikrede data fra CO₂-lagringsprosjekt. Dette er data som er nyttig og gratis tilgjengelig for alle som er interessert i CO₂-lagring, sier Nils Røkke. 

Klimatoppmøtet, som kalles COP27, er en møteplass for myndigheter, politikere, næringsliv, forskningsmiljøer og interesseorganisasjoner. 

– SINTEF jobber med klimateknologi i samarbeid med næringsliv og akademia globalt. Klimamålene må løses på tvers av landegrensene, derfor deltar SINTEF på FNs klimatoppmøte i Egypt. Det er lett å bli pessimist når du leser nyhetene og klimarapporter. Vi vil dele våre løsninger, både naturbaserte og teknologiske løsninger, og være med på å vise en vei fremover, sier konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv.   

Deler åpen forskning 

Nylig la Det internasjonale energibyrået (IEA), fornybar-organisasjonen IRENA og representanter for FNs klimakonvensjon frem rapporten "Breakthrough Agenda". Budskapet i rapporten er at tettere internasjonalt samarbeid er avgjørende for å nå klimamålene. Rapporten setter søkelys på klimagasskutt i fem sektorer: kraft, veitransport, stål, hydrogen og landbruk. Disse fem sektorene står for 60 prosent av globale klimagassutslipp. 

– COP27 er en viktig møteplass for økt samarbeid, noe som er helt nødvendig for å nå klimamålene, slik Breakthrough Agenda peker på. IEA advarer om at uten samarbeid vil omstilling til netto nullutslipp bli utsatt med flere tiår, og det er ikke et alternativ, sier Røkke. 

– Vi ser at de løsningene vi jobber med i SINTEF også er relevant i vårt samarbeid med lavinntekstland. Ting er allerede i ferd med å endre seg; mange av disse landene skal ta i bruk nye fornybare energikilder som vind og sol, samt energibærere som hydrogen, og de er interessert i teknologi som CCS og havvind, sier Røkke. 

– Samarbeid og to-veis kunnskapsoverføring vil bli avgjørende for å komme i mål med energitransisjonen på naturens premisser.  

Energisystem med lave utslipp i Europa og Afrika 

Ingeborg Graabak forsker på energimodeller som blant annet kan bidra til innfasing av mer fornybare ressurser i energisystemet. Hun leder et større EU-prosjekt som heter OpenEntrance som utvikler en plattform med både modeller og data for analyse av hvordan oppnå et energisystem med svært lave utslipp i Europa. 

– Resultatene fra dette EU-prosjektet prøver vi nå å videreføre i et samarbeidsprosjekt med en rekke afrikanske land. Målet er både å utvikle kunnskap i disse landene om hvordan oppnå bærekraftige energisystem samt å gi de åpen tilgang til våre forskningsresultater, sier seniorforsker Ingeborg Graabak.  

Under COP skal SINTEF ha et åpent arrangement om dette temaet.  

– Jeg håper jeg  får mulighet til å møte flere mulige samarbeidspartnere under COP, sier Graabak.  

Kontaktperson