Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Grønn bydistribusjon i Oslo

Grønn bydistribusjon i Oslo

Prosjektet Grønn bydistribusjon i Oslo omhandler utvikling av miljøvennlige og effektive løsninger for varedistribusjon i by gjennom bedre organisering, nye tjenester og anvendelse av teknologi.


Hovedmålet er å utvikle miljøvennlige og effektive distribusjonsløsninger i Oslo sentrum gjennom å utvikle løsninger for
1. bedre utnyttelse av tilgjengelig gateareal og
2. bedre utnyttelse av døgn og uke.
3. demonstrere bruk av miljøriktige og energieffektive kjøretøy og ubemannede varemottak.

Distribusjon av gods er en viktig forutsetning for en levende by med konsentrert bosetting og et konkurransedyktig næringsliv. Utfordringene som ble kartlagt i forprosjektet Grønn bydistribusjon i Oslo (våren 2011) er kjennetegnet ved mangelfull koordinering mellom aktørene i transportkjeden, lite tilgjengelige laste/losseplasser, ineffektive varemottak og ad-hoc hendelser underveis som krever stor grad av improviserte løsninger i løpet av dagen. 

Publisert 30. mars 2013
Seniorrådgiver

Prosjektvarighet

01.02.2012 - 31.12.2014