Til hovedinnhold
Norsk English

RAPID - Risikobevisste Autonome Havneinspeksjonsdroner

RAPID-prosjektet har som mål å redde liv ved å levere et varslingssystem som tidlig kan oppdage kritisk skade på transportsystemers infrastruktur, samtidig som det minimerer systemavbrudd og forsinkelser til kritiske forsyningskjeder.

Kontaktperson

En digital drone under vibrasjon. Illustrasjon: SINTEF

RAPID-prosjektet er finansiert av EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram under grant agreement nr. 861211.

I prosjektet er state-of-the-art droneteknologi integrert for å levere en helautomatisert og sikkerhetsgodkjent vedlikeholdsinspeksjon (MI) for broinspeksjon, skipsskrogundersøkelser med mere. Ved å kombinere selvseilende ubemannede overflatefarkoster (USV) med svermer av autonome ubemannede luftsystemer (UAS), kan RAPID drastisk redusere tiden og kostnadene for strukturell tilstandsovervåking.

RAPID-aktiverte MI-tjenester vil øke effektiviteten og konkurranseevnen for interessenter innen maritim transport, slik som havner, rederier og transportmyndigheter. Videre vil det gi sikker og sømløs drift av forsyningskjeden og mobilitetsinfrastrukturer, inkludert materialhåndteringsutstyr, last- og passasjerskip og broer. Dette vil igjen oppfordre til prioritering av sikrere transportinfrastruktur med mer miljøvennlig teknologi. Avkastningen av investeringen kan gjøre det mulig for RAPID å få kommersialisert og bringe RAPID ut i markedet og til samfunnet. 

RAPID koordineres av University of West Scotland. SINTEF leder Arbeidspakke 3 og bidrar med design og implementering av det autonome fornybare systemet. SINTEF har utviklet en digital tvilling som skal overvåke helseforholdene til de systemkritiske komponentene og forutsi produsert og forbrukt energi for de kommende dagene, basert på værmelding og driftsprofil.

Partnere i prosjektkonsortiet:

  • University of West Scotland (koordinator)
  • Hamburg Port Authority
  • University of Dundee
  • Revolve Media
  • Thales
  • University of Limerick
  • Fraunhofer CML
  • XOcean
  • SINTEF

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.06.2020 - 31.12.2023