Til hovedinnhold
Norsk English

SUPEERA

SUPEERA-prosjektet støtter implementeringen av SET-planen.

Kontaktperson

Siden SET-planen ennå ikke har en mekanisme for fasilitetere tverrfaglig forskning eller koble av tverrfaglige aktiviteter, vil SUPEERA bidra til informasjonsutveksling og samspill mellom de ulike implementeringsarbeidsgruppene i SET Planen (IWG) og gi anbefalinger til  samhandling.

SUPEERA vil også bidra til å akselerere opptaket av nye teknologier fra industrien og se på virkningen av EUs politikk for å realisere SET-planen i kontekst av Clean Energy Transition.

Prosjektkoordinator: Ivan Matejak, EERA aisbl

Partnere:

Se prosjektet websider for mere informasjon


Dette prosjektet har mottatt midler fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 under avtale nr. 949125.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2022