Til hovedinnhold
Norsk English

CruiZE

Utvikling av innovative og integrerte kjøle- og oppvarmings-konsepter om bord i cruiseskip

Kontaktperson

I desember 2018 introduserte Carnival Corporation fra sitt merkenavn AIDA Cruises, AIDAnova, verdens første cruiseskip fullt drevet i havn og til sjøs av flytende naturgass (LNG). Opphavsrett: AIDA Cruises
I desember 2018 introduserte Carnival Corporation fra sitt merkenavn AIDA Cruises, AIDAnova, verdens første cruiseskip fullt drevet i havn og til sjøs av flytende naturgass (LNG). Opphavsrett: AIDA Cruises

Frem til covid-19-pandemien rammet verden, blomstret cruiseindustrien i et internasjonalt og stadig voksende marked. Sommeren 2019 besøkte om lag 850 000 cruiseturister Norge, og brukte mer enn 2 milliarder kroner som et direkte bidrag til norsk økonomi. Mens cruiseindustrien har blitt betydelig påvirket av pandemien, har den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) gitt ut veiledning om en gradvis og sikker omstart av cruisetrafikk i europeiske farvann.

CruiZE - Cruising towards Zero Emissions - er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, NTNU, verdens største cruiserederi Carnival Corporation & plc  og norske design- og utstyrsleverandører. Målet er å utvikle energieffektive teknologier for en mer miljøvennlig cruiseindustri. Hovedfokus i prosjektet er å komme frem til innovative løsninger for varme- og kjølebehov, optimalisert for skipenes fremdriftssystem og varierende driftsbetingelser, som kan gi nullutslipp i havner, minimale utslipp til sjøs og et totalt redusert energibehov for cruiseskip på 10-20 %.

Nasjonale og internasjonale krav

Cruiseskip bruker mye energi og representerer et energiintensivt segment av shipping-industrien. I Norge er den årlige energibruken av cruiseskip anslått til om lag 5 TWh, tilsvarende 8 % av den totale energien som brukes til transport. 

Energibehovet til cruiseskip er tradisjonelt dekket ved bruk av fossile brensler. Dette fører til et høyt karbonavtrykk per passasjer i tillegg til lokal luftforurensing i store havner rundt omkring i hele verden. Cruisenæringen står derfor overfor stadig strengere utslippskrav. For å redusere det maritime karbonavtrykket har IMO vedtatt en strategi for å redusere de totale årlige klimagassutslippene fra skip med minst 50 % innen 2050, sammenlignet med 2008. I Norge har Stortinget vedtatt krav om nullutslipp fra turistskip og ferger i verdensarvfjordene Geirangerfjorden og Nærøyfjorden senest innen 2026.  

Dagens innsats mot «grønnere» og mer miljøvennlige cruiseskip har i stor grad fokusert på nye hybride fremdriftssystemer basert på flytende naturgass (LNG), batterier og hydrogen. Nye fremdriftssystemer innebærer imidlertid en betydelig endring i energisystemet til skipene når det kommer til spillvarme og kjøle og oppvarmingsbehov. For å realisere nullutslipps cruiseskip på en kostnads- og energieffektiv måte, er det avgjørende å sette inn mer innsats for å redusere energiforbruket til hotellfasilitetene om bord i skipene.  

Hotellfasilitetene om bord på cruiseskip

For cruiseskip kan energiforbruket til hotellfasilitetene om bord utgjøre opptil 40 % av skipenes totale energiforbruk. Dette gjør cruiseskip vesentlig forskjellig fra andre typer skip der energiforbruket domineres av fremdriftssystemet. Fokuset i CruiZE er å utvikle innovative og energieffektive konsept for hotelldriften av cruiseskip, inkludert teknologier for gjenvinning av spillvarme, kompakt termisk lagring, oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg (HVAC), ferskvannsproduksjon og kjøling. 

En illustrasjon av forskningstemaene i CruiZE, betinget av en best mulig integrasjon med ulike fremdriftssystemer.
En illustrasjon av forskningstemaene i CruiZE, betinget av en best mulig integrasjon med ulike fremdriftssystemer.

Forskningspartner:

Industripartnere:

Carnival Corporation er med som referansepartner og vil bidra med lastprofiler og driftsdata for noen av sine skip.

Kontakt: Forsker Sigurd Sannan

Prosjektet er finansiert gjennom Forskningsrådets MAROFF program.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024