Til hovedinnhold

SINTEF Manufacturing Material- og verkstedtekniske laboratorier

material- og verkstedtekniske laboratorier

Behovet for testing og verifikasjon øker i takt med større krav til kvalitet og økt konkurranse. Dette tjenestetilbudet leverer kvalifiserbare størrelser basert på testprosedyrer, samt kvantitativ vurdering av disse opp mot etablerte kravspesifikasjoner.

Avdelingssjef
977 42 195

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter