Til hovedinnhold
Norsk English

Grønn framtid – innen plast?

Bioplaster er en fellesbetegnelse på plaster som lagd fra biobaserte råvarer som for eksempel lignin (som kommer fra ved/skog). Foto: Pixabay
Å hjelpe Innlandets plastindustri i retning mot mer miljøvennlige plastprodukter, det har SINTEF Manufacturing jobbet med i det siste gjennom prosjektet "Bioplaster for fremtiden".

Plast på avveie er et stort samfunnsproblem. Med dette som bakteppe søkte SINTEF Manufacturing et forprosjekt gjennom Oppland Fylkeskommunes ordning "Grønn Framtid".

– I fjor høst var vi så heldige å få tildelt 250.000 kroner av Oppland Fylkeskommunes ordning, og siden har vi jobbet med å kartlegge kommersielt tilgjengelige biobaserte og resirkulerte plastmaterialer, forteller Robert Ekengren, primus motor bak søknaden.

Kartlegging av biobaserte og resirkulerte plastmaterialer

Gjennom prosjektet "Bioplaster for fremtiden" fikk SINTEF Manufacturing mulighet til å undersøke om det finnes gode bioplaster eller resirkulerte plastalternativer for en rekke produktapplikasjoner.

Bioplaster er en fellesbetegnelse på plaster som enten er lagd fra biobaserte råvarer som for eksempel lignin (som kommer fra ved/skog), sukkerrør, sukkerbeter eller mais, eller plaster som er bionedbrytbare. Plaster lagd av fossile kilder kan også være bionedbrytbare, og vil dermed høre innunder gruppen bioplaster.

– I samarbeid med utvalgte bedrifter har vi blant annet valgt ut relevante plastmaterialer som vi har sprøytestøpt og materialkarakterisert, for å vurdere egenskaper i forhold til eksisterende produktkrav. Vi har vurdert både fossilt baserte bionedbrytbare plaster, biobaserte- og bionedbrytbare plaster og biobaserte plaster, samt resirkulerte plaster fra ulike kilder, forteller Robert Ekengren.

Spredning av kunnskap

For å spre kunnskap tilegnet gjennom prosjektet, var et knippe i4plastics bedrifter samlet for å høre om arbeidet som er gjort. Der fikk mer enn 20 tilhørere oppleve en engasjert prosjektleder Robert Ekengren fortelle nytt fra prosjektet.

Selv om det for tiden er stor forskningsaktivitet innen bioplaster, og stadig nye plaster kommer på markedet, har denne gruppen plaster kun en markedsandel på 2% på verdensbasis. Det skyldes blant annet at det totale plastforbruket i verden øker i takt med økt bruk av bioplaster. Det har spesielt vært en stor vekst innen PLA (poly lactic acid), PHA (Polyhydroxyalkanoates), PEF (polyethylenefuranoate), bio-PE (polyetylen) og bio-PP (polypropanol).

Viktige parametere som kan bidra en økt vekst i bruken av bioplaster er økt oljepris, statlige støtteordninger til bioplaster og teknologiske innovasjoner. i4plastics-bedriftene Isiflo, Nammo, Hexagon Ragasco, Kongsberg Automotive og Fagskolen Innlandet fikk også et innblikk i prosesserbarheten til de ulike plastene som var med i denne studien, samt materialkvalitet kartlagt gjennom ulike metoder.

Biobaserte alternativer

Ellers så pågår det betydelig utviklingsaktivitet på verdensbasis innen bioplaster og resirkulerte plaster (prosesser/tilsatser). Det er sannsynlig at de fleste fossilbaserte plaster får biobaserte alternativer på lengre sikt. Bionedbrytning av plast er meget komplekst, det er mange variabler i både materiale og miljø. I forhold til resirkulerte plaster er det en risiko for kontaminering som nødvendiggjør en god kvalitetskontroll.

En engasjert prosjektleder Robert Ekengren forteller siste nytt fra prosjektet "Bioplaster for fremtiden". Foto: SINTEF Manufacturing

SINTEF Manufacturing takker "Grønn Framtid" og Oppland Fylkeskommune for muligheten til å jobbe med framtidas plastmaterialer for plastindustrien i Innlandet!