Til hovedinnhold
Norsk English

Grønn framtid hos SINTEF Raufoss Manufacturing

SINTEF Raufoss Manufacturing er en av 4 bedrifter som har fått tildelt 250.000 kroner av Oppland Fylkeskommunes ordning "Grønn framtid".

Gjennom satsingen "Grønn framtid - midler til bærekraftig næringsutvikling" har Oppland fylkeskommune satt av 35 millioner kroner i 2017. Ordningen har som mål å bidra til verdiskaping, sysselsettingsvekst og miljøgevinst, og skal stimulere til idéutvikling og innovasjon.

Enkeltpersoner og private virksomheter kan søke om midler til utvikling av idéer. I første søknadsrunde i juni kom det inn 101 søknader. SINTEF Raufoss Manufacturing var med i andre søknadsrunde i september, og vi har nå fått høre at vi er en av 4 bedrifter som får tildelt 250.000 kroner.

Innlandets plastindustri

Pengene skal bruke til å hjelpe Innlandets plastindustri i retning mot mer miljøvennlige plastprodukter. – Vi skal kartlegge kommersielt tilgjengelige biobaserte plastmaterialer og resirkulerte plastmaterialer, og gjennomføre ulike tester for å karakterisere materialegenskaper, sier forskningsleder Robert Ekengren som har vært primus motor bak søknaden.

Resultatet av arbeidet vil bli gjort tilgjengelig i plastklyngen i4plastics, og danne grunnlaget for utvidet kommersiell virksomhet ved laboratoriet i SINTEF Raufoss Manufacturing. Plaster basert på fornybare ressurser og bruk av resirkulert materiale er betydelig bedre for miljøet, enn bruk av fossilt baserte plastmaterialer.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

i4plastics

Prosjektvarighet:

01.07.2014 - 01.07.2017

Kontaktperson:

Silje Helene Aschehoug